За проекта

Острови на неблажените. Въведение

Въведение в проекта „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“. Проектът е на Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (договор № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021).

Острови на неблажените

Специализирани лекции