You are here:

Мария Русева. „Империя на глада“ (1952) на Светослав Минков. Особености на почерка

В лекцията се разглежда книгата на Светослав Минков „Империя на глада“ (1952) в контекста на нейната поява; мястото ѝ в творчеството на писателя и оценките на литературната критика в годините след нейното издаване. Лекцията се осъществява по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“ на Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (договор № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021).