You are here:

Надежда Стоянова. „Пътуване в делника“ на Богомил Райнов. Предизвикателства на жанра

Лекция за една от не най-добре приетите книги на иначе добре вписващия се в социалистическото статукво автор Богомил Райнов. По проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“ към Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (договор № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021).