You are here:

Надежда Стоянова. „Бележките“ на Атанас Далчев в периода 1945 – 1946. Контекст, прочити, редакции

Лекция, проведена в рамките на научноизследователския проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“ към Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (договор № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021).