You are here:

Мария Русева. Случаят със „За Япония като за Япония“ (1984) на Марко Семов

В лекцията се разглежда случаят с публикуването на пътеписната книга „За Япония като за Япония“ на Марко Семов през 1984 г. Анализират се основните послания на книгата и се взимат предвид реакциите на българските читатели, както и на соцреалистическата критика. Лекцията се провежда по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“ на Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (договор № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021).