You are here:

Архив на Сабина Беляева

Архив на Сабина Беляева

Беляева, Сабина. В търсене на решение (Александър Кьосев, „Пролетен вятър“ на Н. Фурнаджиев в художествения контекст на своето време. УИ „Климент Охридски“, С. 1988). – Пламък, 1989, No 7, с. 192–194; Принос в стихознанието (Рая Кунчев. Стихът като възможност за избор. УИ „Климент Охридски“, С. 1988) – Пламък, 1989, No 7, с. 194–196

File name : sabina-belyaeva.-v-tarsene-na-reshenie_-prinos-v-stihoznanieto.pdf View Fullscreen ×

Продължава →
Архив на Сабина Беляева

Беляева, Сабина. От друг ъгъл (Георги Марковски. Хитър Петър). – Пламък, 1980, No 4, с. 171–173.

File name : sabina-belyaeva-ot-drug-agal.pdf View Fullscreen ×

Продължава →
Архив на Сабина Беляева

Беляева, Сабина. Съвременен роман и самопознание (Боян Ничев. Съвременният български роман. Изд. „Български писател“, С. 1978). – Пламък, 1979, No 7, с. 111–113

File name : sabina-belyaeva-savremenen-roman-i-naczionalno-samopoznanie.pdf View Fullscreen ×

Продължава →
Архив на Сабина Беляева

Беляева, Сабина. Изповедите на твореца (Иван Давидков. Полетът на стрелата. Изд. „Български писател“. С. 1985). – Пламък, 1985, No 10, с. 181–183

File name : sabina-belyaeva-izpovedite-na-tvorecza.pdf View Fullscreen ×

Продължава →
Архив на Сабина Беляева

Беляева, Сабина. „Йордан Йовков. Нови изследвания“. Сборник. С., БАН, 1982, 300 с. – Литературна мисъл, 1983, No 4, с. 173–177.

View Fullscreen ×

Продължава →
Архив на Сабина Беляева

Беляева, Сабина. Книга за Димитър Димов („Димитър Димов“ от Кръстьо Куюмджиев. С., изд. „Български писател“, 1987). – Литературна мисъл, 1988, No 5, 170–173.

View Fullscreen ×

Продължава →
Архив на Сабина Беляева

Беляева, Сабина. С патоса на преодоляването (Сергай Райков – „Между анализа и мечтата“. Библ. „Смяна“, изд. „Народна младеж“, 1986). – Литературна мисъл, 1987, No 8, с. 111– 113.

View Fullscreen ×

Продължава →