You are here:

Беляева, Сабина. Книга за Димитър Димов („Димитър Димов“ от Кръстьо Куюмджиев. С., изд. „Български писател“, 1987). – Литературна мисъл, 1988, No 5, 170–173.