You are here:

Семинар с ученици, студенти и учители, гр. София

На 13 април 2024 г. (събота) от 10:00 до 12:00 ч. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (бул. „Цар Освободител“ 15), зала 148 (Централно крило, ет. 3) ще се проведе семинар с ученици, студенти и учители на тема: „Острови на неблажените. Неконвенционалната българска литература от периода 1944 – 1989 г.“.

Събитието е организирано по проект на Института за литература към БАН „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН (дог. № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021).

Лектори: доц. д-р Елка Димитрова, доц. д-р Георги Господинов, доц. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Мария Русева.