You are here:

Островът на жанровете. Лирическият остров

Научете за онези автори от българската литература, които пребивават на Острова на жанровете и на Лирическия остров.
Лекцията се осъществява по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“.
Това е проект на Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (договор № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021).