You are here:

Александър Томов

Статии

За него

Захариев, Луко. Поезията на делника : [За „Надежда“]. // Народна младеж, № 161, 15 авг. 1978.

Цачев, Климент. Дебют от „предградието“ : [За „Улица към предградието“]. // Литературен фронт, № 31, 3 авг. 1978, с. 2.

Георгиева, Ваня. Плодове на авторско нетърпение : [За „Улица към предградието“]. // Пулс, № 14, 4 юли 1978, с. 11.

Угрин, Димитър. В свой съкровен свят : [За „Улица към предградието“]. // Пулс, № 14, 4 юли 1978, с. 11.

Бенчев, Минко. Сто реда на критика : [За „Квартал Надежда“]. // Литературен фронт, № 27, 6 юли 1978, с. 2.

Калонкин, Валери. Гневни повести : [За „Светата Ана“]. // Пулс, № 22, 28 май 1985, с. 3.

Панов, Александър. Постижение не само на автора : [За „Светата Ана“]. // Септември, 1985, № 5, с. 246-249.

Угрин, Димитър. С актуални нравствени внушения : [За „Мелница за ветровете“]. // Вечерни новини, № 175, 27 юли 1986.

Балабанов, Иван. Безжична проза. // Балабанов, Иван. Билет за полемика. – С., 1986, с. 62-75.

Спасов, Иван. Кошмарният експеримент и един роман : [За „Мелница на ветровете“]. // Литературен фронт, №36, 3 септ. 1987, с. 2.

Мутафов, Енчо. „Човекът след човека“. // Септември, 1987, № 218-228.

Танев, Димитър. Биография на предградието. // Танев, Димитър, Попътна критика. –  С., 1987, с. 139-141.

Бенчев, Минко. Две книги : „Работни думи“ от Н. Заяков [и Квартал Надежда“ от Ал. Томов. // Бенчев, Минко. Свидетелства. – С., 1989, с. 196-201.

Йорданов, Александър. От „аз“ до „ах“ и обратно. // Йорданов, Александър. В сянката на думите. – С., 1989, с. 171-174.

Драганова-Цанкова, Магдалена. Рушение на илюзиите  : [За „Корупцията“]. // Пламък, 1990, № 11, с. 120-122.

Иванчева, Ирен. Пречистваща книга : [За „Корупцията“]. // Пулс, № 24, 12 юни 1990, с. 5.

Иванов, Петко. Излизане от антисимвола : [За „Корупцията“]. // Септември, 1990, № 4, с. 247-250.

Стоянов, Румен. Предградието : [Основни теми в творчеството на Александър Томов]. // Литературен форум, № 13, 31 март – 6 апр. 1993, с. 2.

Мутафов, Енчо. Писател със съвест. // Демокрация, № 147, 2 юли 1994, с. 11.

Мицков, Георги. Смърт и просветление : [Творчески портрет на Александър Томов]. // Литературен форум, № 21, 1-7 юни 1994, с. 3.

Мутафов, Енчо. Из „Човекът след човека“ : [Творчески портрет на Александър Томов]. // Литературен форум, № 21, 1-7 юни 1994, с. 3.

Велчев, Тодор. Апокалиптична философия : [Творчески портрет на Александър Томов]. // Литературен форум, № 21, 1-7 юни 1994, с. 3.

Неделчев, Михаил. Упражнение по стил или за мистификациите на Александър Томов. // Литературен вестник, № 39, 21 – 27 ноем. 2001, с. 6.

Кирова, Милена. Реализъм в мръсносиво : [За“Четвъртата власт“]. // Култура, № 40, 8 ноем. 2002, с. 2.

Трендафилов, Владимир. Филтрите на паметта : [Книгите на] Александър А. Томов „Четвъртата власт“, и Тошо Тошев „Лъжата Жан, Иван и другите“. // Култура, № 34, 19 септ. 2003, с. 10-11.

Ичевска, Татяна. Александър Томов. Принцесата от калта, Пловдив, Хермес, 2009. // Страница, 2009, № 3, с. 141-142.

Пелева, Инна. За биографичиния разказ в български контекст (Александър Томов, Веселин Стоянов, Георги Тенев). // Страница, № 12, бр. 2, 2011, с. 172-196.

Николова, Вяра. Йешуа, или пътят към страданието. // Философски алтернативи, 2014, № 1, с. 152-153.

Гърдев, Борислав. „Останалото е пепел“ : [За едноименният филм по сценарий на Александър Томов, режисьор Георги Костов]. // Литературен вестник, № 15, 15-21 апр. 2020, с. 2.