You are here:

Димитър Шишманов

Статии

За него

Митов, Димитър. Към реализъм : [За „Депутатът Стоянов“]. // Съвременна мисъл, 1919, № 7, с. 11.

Атанасов, Никола. Нови страници в нашата литература : [За повестите на Д. Шишманов]. // Съвременна мисъл, 1919, с. 15.

Минков, Цветан. Пак за Димитър Шишманов. // Слънце, 1919, № 11, с. 382-383.

Константинов, Константин. Депутатът Стоянов. Повест. // Радикал, № 19, 1919, с. 2.

Попиванов, Г. „Депутатът Стоянов“; „Хай-Лайф“. Повести. // Нови дни, 1919, № 2, с. 4-5.

Росен, Петко. Депутатът Стоянов. Повест. // Огнище, 1919, № 4, с. 213-217.

Минков, Цветан. Излишен свят : [За „Хай-Лайф“]. // Слънце, 1919, № 7, с. 216-219.

Йорданов, Велико. Димитър Шишманов: Разкази. Депутат Стоянов и Хай-Лайф. // Слънце, 1920, № 1, с. 72-77.

Николов, Малчо. „Бунтовник“ роман от Дим. Шишманов. // Златорог, 1920, № 9, с. 782-789.

Минков, Цветан. Димитър Шишманов. Романът му „Бунтовник“. // Демократически преглед, 1921, № 6-7, с. 497-505.

Би-План. „Хай–Лайф“. // Пурпур, 1921, № 10, с. 6.

Бадев, Йордан. „Бунтовник“. Роман. // Наши дни, 1921, № 2, с. 17-24.

Минков, Цветан. Димитър Шишманов. Неговите повести и разкази. // Демократически преглег, 1921, № 4-5. С. 357-374.

Недков, Тодор. „Бунтовник“. Роман. // Голгота, 1921, № 2, с. 23.

Бадев, Йордан. „Странни хора“ – разкази от Димитър Шишманов. // Слово, № 797, 26 ян. 1925.

Пундев, Васил. „Кошмарът“ – пиеса в три действия. // Българска реч, 1927-1928, № 8-9, с. 289-290.

Павлов, Тихомир. „Кошмар“ пиеса от Дим. Шишманов. // Народ, № 122, 1928, с. 1.

Захариев, Петър. „Кошмарът“ (пиеса в три действия от Д. Шишманов) / П. З. Чемера. // Провинциален актьор, 1928, № 41, с. 4-5.

Сирак Скитник. „Кошмар“. // Слово, № 1792, 1 юни 1928.

Цанев, Георги. Книга за Ив. Вазов : [За „Иван Вазов в спомени и документи“]. // Златорог, 1930, № 4-5, с. 207-208.

„Панаирът в Стародол“ : [За пиесата]. // Младежки червен ктъст, 1930-1931, № 1, с. 3-4.

Спиров, Г. „Панаирът в Стародол“. // Заря, 1930, № 6, с. 214-216.

Йоцов, Ворис „Панаирът в Стародол“ / Б. Й.. // Заря, 1930, № 4-5, с. 182-184.

Габеров, Владимир. „Панаирът в Стародол“ от Д. Шишманов. // Народ, № 210, 1930, с. 1.

Атанасов, Никола. Драматична пародия без смях : [За „Панаирът в Стародол“]. // Народ, № 214, 1930, с. 1.

Томов, Ст. „Панаирът в Стародол“. Драма. // Мир, № 9072 1930, с. 3.

Боновски, Сава. Театър и музика : „Панаирът в Стародол“. // Заря, № 2706, 1930, с. 3.

Несторов, Бончо. „Панаирът в Стародол“. // Мисъл и воля, № 2, 1930, с. 4.

Болгар, Боян. „Блянове край Акропола“ – пътни бележки. // Философски преглед, 1938, № 2, с. 185-188.

Бадев, Йордан. „Блянове край Акропола“ от Дим. Шишманов. // Зора, № 5590, 1938, с. 8.

Константинов, Георги. „Блянове край Акропола“. // Златорог, 1938, № 2, с. 88-89.

Каравелов, Богдан. „Блянове край Акропола“. // 1938, № 3, с. 156-158.

Ковачев, Михаил. Димитър Шишманов и гръцката литература. // Слово, № 4808, 19 юли 1938.

Божков, Стойко. „Блянове край Акропола“. // Вестник за жената, № 725, 1938, с. 2.

Русев, Руси. Д. Шишманов – Блянове край Акропола. // Българска мисъл, 1938, № 4, с. 271-272.

Илиев, Атанас. „Блянове край Акропола“ от Дим. Шишманов. // Българска мисъл, 1938, № 6, с. 406-408.

Георгиева, Ана. „Блянове край Акропола“. // Просвета, 1938, № 7, с. 890-892.

Пенев, Пенчо. „Блянове край Акропола“. // Завети, 1938, № 1, с. 22-23.

Крънзов, Георги. „Зограф Павел“, разкази от Д. Шишманов. // Българка, № 2, 1939, с. 2.

Коралов, Емил. „Зограф Павел“. Разкази. // Просвета, 1939, № 8, с. 1013-1014.

Станчев, Стефан. Есеизмът в художествената ни литература : „Зограф Павел“ от Д. Шишманов. // Вечерна бургаска поща (Бургас)№ 3223, 1939, с. 2.

Божков, Стойко. „Зограф Павел“. // Вестник за жената № 765, 1939, с. 2.

Константинов, Георги. Димитър Шишманов по повод последната му книга „Зограф Павел“ – разкази. // Днес, № 1078, 1939, с. 8.

Спасов, Павел. „Зограф Павел“ – разкази. // Златорог, 1939, № 3, с. 146-147.

Русев, Руси. Новите разказите на Д. Шишманов. // Българска мисъл, 1939, № 2, с. 134-136.

Стоянов, Маньо. „Зограф Павел“, разкази. // Литературен глас, № 420, 1939, с. 6.

Петков, Петър. „Зограф Павел“, разкази. // Завети, 1939, № 3.с. 68-69.

Атанасов, Николай. „Пламъчета над долината“. Разкази от Д. Шишманов. // Дневник, № 13047, 1943, с. 4.

Божков, Стойко. „Пламъчета над долината“ – разкази. // Българска мисъл, 1943, № 3, с. 140-142.

Нурижан, Жорж. Димитър Шишманов. // Нурижан Жорж. Творци и литература. – С., 1943, с. 173-174.

Русев, Пеньо. „Пламъчета над долината“. // Литературен глас, № 586, 1943, с. 4.

Динеков, Петър. Димитър Шишманов: Пламъчета над долината : Разкази. // Изкуство и критика, 1943, № 8-9, с. 398-400.

Стоянова, Людмила. С дъх на класика : Прозата на Димитър Шишманов – още един от низвергнатите. // Литературен форум, № 26, 1-7 юли 1992, с. 2.

Бошнаков, Димитър. Шишманов, бродникът на литературната наука. // Отечествен вестник, № 13959, 23 юни 1992.

Кортенска, Мирослава. Личностите имат значение : [По повод кн. на Димитър Ив. Шишманов „Блянове край Акропола“]. // Словото днес, № 30, 5 ноем. 2009, с. 12.

Кирова, Даниела. Неизвестни моменти от живота и творчеството на Димитър Шишманов. // Любословие, 2009, № 10, с. 114-120.

Петров, Петър В. Щрихи към портрета на Димитър Шишманов. // Литературен весрник, № 29, 19-25 септ. 2012, с. 13.

Стоянова, Надежда. Събитие и всекидневие (върху разкази на К. Константинов, Ч. Мутафов, Д. И. Шишманов, Е. Станев, П. Вежинов и др. от 30-те години на XX в. ). // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по славянски филологии. Т. 99, 2014, с. 175-213.

Русева, Мария. Времена и пространства в „Блянове край Акропола“ на Димитър Шишманов. // Литературата, 2016, № 17, с. 403-423.

Русева, Мария. Фигурата на писателя в разказите на Димитър Шишманов. // Филологическият проект – кризи и перспективи : сборник доклади от международна научна конференция, 24-26 април 2015, София, 2016, с. 254-262.

Русева, Мария. Пътешестването – начин на живот. За един неиздаден роман от архива на Димитър Шишманов. // Литературен вестник, № 33, 18-24 окт. 2017, с. 11, 14.