You are here:

Иван Николов

Книги

Селянинът с хляба : Стихотворения. – София : Бълг. писател, 1960. – 64 с. ; 18 см

С андарите : Разказ. – София : Медицина и физкултура, 1961. – 106 с. ; 25 см

Безсънна звезда : Лирика. – София : Държавно военно издателство, 1963. – 72 с. ; 25 см

Мравешки работи : Сатири. – София : Бългрски писател, 1965. – 76 с. ; 18 см

Момичето с лунички : Стихове за пионери. – София : Народна младеж, 1966. – 64 с. : с ил. ; 25 см

Юг : [Стихотворения]. – София : Български писател, 1967. – 64 с. ; 18 см

Голямото лято : Лирика. – София : Български писател, 1968. – 76 с. ; 18 см

Люлки над света : Лирика. – София : Народна младеж, 1968. – 91 с. ; 25 см

Дъх на пелин : Поема. – Пловдив : Хр. Г. Данов,  1969. – 64 с. ; 25 см

Етажерка : Стихове. – София : Български писател, 1970. – 60 с. ; 18 см

Руска тетрадка : Лирика. – София : Народна младеж, 1971. – 63 с. ; 25 см

Дай си дясната ръка : Стихове [за деца]. – София : Български писател, 1972. – 72 с. : с ил. ; 25 см

В средата на живота : Лирика. – София : Български писател, 1973. – 72 с. ; 21 см

Мъжка сянка : Стихове. – София : Профиздат, 1973. – 67 с. ; 18×16 см

Седмоцветна дъга : Стихове за пионери. – София : Народна младеж, 1974. – 64 с. : с ил. ; 20 см

Подземна вода : Лирика. – София : Български писател, 1976. – 84 с. ; 21 см

Кактусова алея : Лирика. – Варна : Георги Бакалов, 1977. – 67 с. ; 21 см

Разни работи : Весели поеми [за деца]. – София : Български писател, 1978. – 72 с. : с ил. ; 22 см

Изповедалня : Лирика. – София : Български писател, 1980. – 116 с. : с ил. ; 21 см

Лирика. – Тбилиси : Мерани, 1981. – 60 с. ; 17 см

Криво огледало : Иронии. – София : Български писател, 1983. – 104 с. ; 21 см

Сто стихотворения. – София : Народна младеж, 1983. – 203 с. : с ил. ; 21 см

Стълба в небето : Лирика. – Варна : Георги Бакалов, 1984. – 95 с. ; 21 см

Животопис : Стихотворения. – Варна : Георги Бакалов, 1987. – 92 с. ; 21 см

Подземна вода : Лирика. – София : Български писател, 1987. – 200 с., 1 л. : портр. ; 21 см

Требник : Приписки с върха на перото. – София : Български писател, 1989. – 271 с. ; 18 см

Трилистник : Поеми. – Варна : Георги Бакалов, 1990. – 68 с. : с ил. ; 21 см

Иван Николов в друг съпровод : Избрано / Състав., ред. [и предг.] Добромир Тонев. – Пловдив : Жанет 45, 1998. – 192 с. : с ил., портр. ; 20 см

За него

Василев, Петър. От сетната метафора взривен… : Книга за Иван Николов. – Хасково : Литературен музей, 1999. – 159 с. : 2 л. портр.

Николов, Иван. Иван Николов 1937-1991 : Био-библиография. / Състав., ред. Виолета Атанасова. – Хасково : Регионална библиотека Христо Смирненски, 2007. – 128 с. : с ил., факс. ; 22 см

 

Статии

За него

Савов, Г. Описателство и примитивизъм : [За „Селянинът с хляба“]. // Народна млдеж, № 196, 19 авг. 1960, с. 3.

Спасов, Иван. Сега започва всичко : [За „Бъдете различни“]. // Народна младеж, № 139, 14 юни 1965.

Атанасов, Иван. „Мравешки работи“. // Пулс, изв., 14 дек. 1965.

Михайлов, Вълчо. Стихове за човешката красота : [За „Бъдете различни“]. // Септември, 1965, № 8, с. 235-239.

Давидков, Иван. „Момчето с луничките“. // Пламъче, 1966, № 5, с. 46.

Вълчев, Найден. Тихите книги на един млад поет : [За „Селянинът с хляба“, „Бъдете различни“, „Мравешки работи“]. // Септември, 1966, № 5, с. 245-248.

Стойчев, Ст. Южни багри и безшумни изповеди : [За „Юг“]. // Литературен фронт, № 44, 26 окт. 1967, с. 2.

Спасов, Иван. С лаконизъм и вътрешна обемност. // Пулс, № 24, 15 ноем. 1969, с. 11.

Райчвски, Георги. С откровение на българин : [За „С дъх на пелин“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 7766, 1969.

Спасов, Иван. С лаконизъм и вътрешна обемност. // Пулс, № 24, 25 ноем. 1969, с. 1.

Боздуганов, Никола. В света на руските поети : [За „Етажерка“]. // Литературен фронт, № 45, 5 ноем. 1970, с. 2.

Цонев, Светозар. Поетическа етажерка : [За „Етажерка“]. // Септември, 1971, № 1, с. 245-246.

Яков, Георги. Творческа победа над инфлацията на чувствата : [За „Руска тетрадка“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 8255, 23 юни, 1971.

Папазян, Киркор. Съвременна поезия за дева : [За „Дай си дясната ръка“]. // Отечестврн глас (Пловдив), № 8486, 22 март, 1972.

Спасов, Иван. Светъл вятър ме пронизва. // Спасов, Иван. Биография на съвременността. – С., 1972, с. 197-208.

Тонков, Петър. Щрихи от незавършен портрет. // Тонков, Петър. Литература и живот. – Пловдив, 1973, с. 138-145.

Данчев, Пенчо. Разностранен поет. // Данчев, Пенчо. Съвременни проблеми и автори. – С., 201-215.

Михайлов, Вълчо. Обогатяване на таланта : [За „В средата на живота“]. // Хасковска трибуна (Хасково), № 81, 12 юли 1973.

Вълчев, Стойчо. „В средата на живота“. // Хоризонт, 1974, № 1, с. 106-107.

Тонков, Петър. Нравствено-астетическите измерения на трудовата тема : [За „Мъжка сянка“]. // Пламък, 1974, № 8, с. 74-76.

Михайлов, Вълчо. Поезия на строиттелния патос : [За „Мъжка сянка“]. // Хасковска трибуна (Хасково), № 41, 7 апр. 1974.

Гето, Георги. Стихове за преобразуващата сила на труда : [За „Мъжка сянка“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 901, 26 март 1974.

Узунова, Румяна. Здравей, начало! : [За „Мъжка сянка“]. // Септември, 1974, № 7, с. 248-250.

Игов, Светлозар. Поезия на трудовите делици : [За „Мъжка сянка“]. // оризонт, 1974, № 3, с.108-109.

Елефтеров, Стефан. Да спасим света от самота : [За „В средата на живота“]. // Пулс, № 1, 1 ян. 1974, с. 12.

Михайлов, Вълчо. „Парнас около нас“. // Хасковска трибуна (Хасково), № 42, 10 апр. 1975.

Топалов, Кирил. „Самоцветна дъга“. // Пламък, 1975, № 4, с. 161.

Тасев, Златко. Между успеха и неуспеха : [За „Подземна вода“]. // Литературен фронт, № 29, 15 юли 1976, с. 2.

Димитров, Славчо. Зряла стихосбирка : [За „Подземна вода“]. // Литературен фронт, № 29, 15 юли 1976, с. 2.

Михайлов, Вълчо. Уверено, възходящо развитие : [За „Подземна вода“]. // Хасковска трибуна (Хасково), № 75, 24 юни 1976.

Тошков, Михаил. По следите на иронията : [За „Парнас около нас“]. // Пламък, 1977, № 4, с. 154-158.

Еленков, Константин. Изкушенията на верификацията : [За „Подземна вода“]. // Септември, 1976, № 12, с. 237-240.

Петров, Мильо. Актуално поетическо присъствие : [За „Кактусова алея“]. // Септември, 1978, № 2, с. 249-251.

Коларов, Стефан. Без творчески открития : [За „Кактусова алея“]. // Пулс, № 12, 6 юни 1978, с. 10.

Бучков, Атанас. Този крехък единствен цвят : [За „Кактусова алея“]. // Тракия (Пловдив), 1978, № 2, с. 192-195.

Бояджиева, Ваня. Иронии на поетичната зрелост. // Пламък, 1979, № 10, с. 148-150.

Донков, Славчо. Четири весели и не съвсем весели поеми : [За „Весели поеми за деца“]. // Деца, изкуство, книги, 1979, № 1, с. 43-44.

Молхов, Яко. В изповедалнята на поета : [За „Изповедалня“]. // Хасковска трибуна (Хаково), № 70, 14 юни 1980.

Молхов, Яко. Иван Николов. // Молхов, Яко. Пловдивски силуети.  – Пловдив, 1980, с. 143-168.

Великов, Димитър. Доказани и спестени поетически възможности : [За „Изповедалня“]. // Литературен вестник, № 23, 4 юни 1981, с. 2.

Михайлов, Вълчо. Висока оценка и признание : [За „Лирика“]. // Хасковска трибуна (Хасково), № 3, 9 ян. 1982.

Сакъова, Бистра. Изкачване по стъпалата към себе си : [За „Стълба в небето“]. // Тракия (Пловдив), 1985, № 6, с. 117-119.

Янев, Владимир. Прослава на етичното : [За „Стълба в небето“]. // Септември, 1985, № 7, с. 250-252.

Молхов, Яко. Чепка есенно грозде : [За „Стълба в небето“]. // Юг (Пловдив), 1985, № 1, с. 224-226.

Молхов, Яко. Иван Николов. // Молхов, Яко. Времето на критика : Кн. 1. – С., 1985, с. 152-178.

Янев, Владимир. Щедрият [Иван Николов]. // Юг (Пловдив), 1986, № 2, с. 108-116.

Мутафов, аааааенчо. Изтънчеността на метафората : Пастернак на български език. // Факел, 1986, № 5, с. 210-215.

Йорданов, Александър. „И си припомням думичката: труд“ : Иван Николов на 50 години. // Септември, 1987, № 2, с. 239-241.

Инджов, Никола. Този градски щурец : Иван Николов на 50 години. // Тракия (Пловдив), 1987, № 1, с. 66-68.

Стаматова, Емилия. Пратеник на красотата. // Литературен фронт, № 10, 5 март 1987, с. 3.

Игов, Светлозар. Иван Николов. // Хоризонт, 1988, № 2, с. 83-91.

Аврамов, Светозар. „Светът си търси нравствени опори“ : [За „Животопис“]. // Читалище, 1988, № 1, с. 22-23.

Танев, Димитър. Към спомена и равносметкта : [За „Требник“]. // Литературен фронт, № 34, 24 авг. 1989, с. 2.

Карапеева, Румяна. С  упорство срещу делника : [За „Животопис“]. // Пламък, 1989, № 3, с. 181-183.

Сакъова, Бистра. Изкачване по стъпалата към себе си. // Сакъова, Бистра. Текстове и прочит. – Пловдив, 1990, с. 92-95.

Василев, Петър. Последни дни, последни часове… // Юг (Пловдив), 1991, N 2, с.30 -35.

Янев, Владимир. Иван Николов. // Български писател, № 11, 2002, с. 4.

Димитрова, Виолета. За Иван Николов с обич и преклонение. // Хасковска Марица (Хасково), № 49, 2007, с. 10.

Желязков, Илия. Злободневката. // Ориент експрес (Хасково), 2008, № 9, с. 6.

Янев, Владимир. Иван Николов. // Везни, 2009, № 10, с. 117-120.

Чонов, Тодор. Иван Николов – светещо отсъствие. // Словото днес, № 29, 28 окт. 2010, с. 4.

Шопов, Драгомир. Иван Николов – душа, която бди, която странства. // Словото днес, № 26, 10 ноем. 2011, с. 4.

Маринов, Иван. Да си спомним за Иван Николов : Моят прочит на „Етажерка“ и „Руска тетрадка“ от Иван Николов. // Знаци (Варна), 2013, № 3, с. 21-25.

Енчев, Иван. Сказание за хляба и приятелите : Размисли за сборника „Требник“ от поета Иван Николов. // Енчев, Иван. Добрата дума. – С., 2019, с. с. 110 – 118.