You are here:

Иван Теофилов

Статии

За него

Манолов, Е. „Небето и всички звезди“. // Пламък, 1963, No 7, с. 123-124.
Елефтеров, Стефан. Небето е още твърде далеко : [За „Небето и всички звезди“]. // Септември, 1963, No 9, с. 240-243.

Тотев, Петко. Мечтателю, накъде? : [За „Небето и всички звезди“]. // Литературен фронт, No 43, 24 окт. 1963, с. 2.

Кайдъмов, Иван. Преосмисляне на спомена : Пловдив в новата книга на
Иван Теофилов : [За „Амфитеатър“]. // Отечествен глас (Пловдив), No 7502, 8 ян. 1969.

Папазян, Киркор Папазян. Апология на един град : [За „Амфитеатър“]. // Комсомолска искра (Пловдив), No 3, 20 ян. 1969, с. 5.

Станишева, Екатерина. Градът на поета : [За „Амфитеатър“]. // Литературен фронт,
No 9, 27 февр. 1969, с. 2.

Мутафов, Енчо. Време над времената : [За „Град върху градове“]. // Пламък , 1977, No 9, с. 191-193.

Янева, Весела. През изворчето на духа : [За „Град върху градове“]. // Тракия (Пловдив), 1977, No 3, с. 187-188.

Мицков, Георги. „Град върху градове“. // Читалище, 1978, No 1, с. 13.

ПАУНОВСКИ, Иван. Вдъхновено и с усет за мярка. // Панорама, 1980, No 3, с. 212-215.

МОЛХОВ, Яко. Иван Теофилов. // Яко Молхов. Пловдивски силуети. – Пловдив, 1980,
с. 169-178.

Неделчев, Михаил. Поет на Трихълмието : Слово за Иван Теофилов. // Тракия (Пловдив), 1983, No 3, с. 117-123.

Мутафов Енчо. Иван Теофилов. Време над времената. // Мутафов, Енчо. Промяна в сетивата. – С., 1983, с. 224-231.

Бенбасат, Алберт. Към изворите на природното : [За „Споделено битие“]. // Септември, 1985, No 6, с. 250-253;

Янев, Владимир. Очарованият. Размисли върху поезията на Иван Теофилов. // Пламък, 1985, No 10, с. 154-160.

Молхов, Яко. Иван Теофилов. // Молхов, Яко. Времето на критика : Кн. 1. – С., 1985, с. 193-202.

Янев, Владимир. Споделени чувства и тревоги : [За „Споделено битие“]. // Тракия (Пловдив), 1985, No 5, с. 119-120.

Тодорова, Изолда. За необходимостта от хармония и оценка.// Театрална библиотека, 1987, No 5, с. 103-108.

Стефанов, Валери. Иван Теофилов. // Роднареч, 1989, No 9, с. 34-97.

Янев, Владимир. Очарованият Иван Теофилов. // Янев, Владимир. Живея и препро-
читам. – Пловдив, 1990, с. 179-192.

Владова, Елена. Поетът и времето: Иван Теофилов. // Театър, 1990, No 2 , с. 12-14.
Бенбасат, Алберт. Критическият случай ме срещна още… [и с Иван Теофилов]. // Бенбасат, Алберт. Критически срещи в минало и сегашно време. – С., 1991, с. 161-186.

Ликова, Розалия. Човешкото достойнство – основна поетична багра : [За Иван Теофилов]. // Литературен вестник, No 27, 12 авг. 1991, с. 2.

Жеков, Светозар. Добре дошъл отново, Дон Кихот. // Литературен форум, No 30, 29 юли – 4 авг. 1992, с. 3.

Леонидов, Румен. Нашият шанс. // Литературен форум, No 30, 29 юли – 4 авг. 1992, с . 3 .
Кунчев, Божидар. В усмихнатия свят на битието : [За „Да“]. // Литературен форум, No 20, 25-31 май 1994, с. 2.

Бояджиева, Ваня. Играта е най- прелестната същност на живота : [За „Да“]. // Слово, No 118, 3 юни 1994, с. 12.

Илков, Ани. Роден моряк по реката на езика : [За „Да“]. // Стандарт, No 62, 10 юни 1994, с. 21.
Стоичкова, Ноеми. „Светът е отзивчив…“ : [За „Да“]. // Век 21, No 25, 29 юни – 5 юли 1994, с. 10.

Панчев, Иво. Животът като спомен : [За „Да“]. // Литературен вестник, No 4, 22-28 февр. 1995, с. 3.

Иванов, Славчо. През един поглед. // Литературен фору м, No 25-26, 3-9 юли 1996, с. 5.

Сафир, Стела. „Защото всеки между нас е с две души“ : [За „Геометрия на духа“]. // Век 21, No 14, 18-23 апр. 1996, с. 14.
Попов, Кирил. Поетика на виртуалните реалности : [Поезията на Иван Теофилов]. // Дарба, 1998, № 3-4, с. 43-46.

Алипиева, Антоанета. Скулптираната мисъл. // Алипиева, Антоанета. Четене на
себе си. – Варна, 1998, с. 98-105.

Чолева, Силвия. Възкресяване на сърцето : [За „Инфинитив“]. // Култура, No 25, 11 юни 2004, с. 6.

Дойнов, Пламен. Новото „антическо“ писмо. За поезията на Стефан Гечев и Иван Те-
офилов. // Литературен вестник, No 4, 2-8 февр. 2005, с. 9, 11, 14, 15.

Дойнов, Пламен. Завръщането като пътуване. // Литературен вестник, № 34, 25 – 31 окт. 2006, с. 9-13.

Алипиева, Антоанета. Пътят на Иван Теофилов от „и други“ до емблемата. // Литературен вестник, № 34, 25 – 31 окт. 2006, с. 9-13.

Неделчев, Михаил. Провокират ли ни и днес егопоезите на Игор Северянин : [За превода на Иван Теофилов]. // Следва, 2006, No 14, с. 74.

Игов, Светлозар. Поетът на Пловдив. // Марица (Пловдив), No 96, 8 апр.
2006, с. 10.

Дойнов, Пламен. Завръщането като пътуване : Поезията на Иван Теофилов през 90-те : Иван Теофилов в българската литература и култура : Към 75-годишни-ната на поета. // Литературен вестник, No 34, 25-31 окт. 2006, с. 9-13.

Алипиева, Антоанета. Пътят на Иван Теофилов от „и други“ до емблемата: Иван Теофилов в българската литература и култура : Към 75-годишни-ната на поета. // Литературен вестник, No 34, 25-31 окт. 2006, с. 9-13.

Шумкова,  Лора. Отрязък от град: Интимните вечности на Иван Теофилов : Иван Теофилов в българската литература и култура : Към 75-годишни-ната на поета. // Литературен вестник, No 34, 25-31 окт. 2006, с. 9-13.

Жеков, Светлозар. Добре дошъл отново, Дон Кихот! // Жеков , Светлозар. През
двора на времето. – С., 2007, с. 60-63.
Кунчев, Божидар. „Когато укротим бъбривата си същност“. // Кунчев, Божидар. Да
отидеш отвъд себе си. – С., 2007, с. 118-122.
Янев, Владимир. Иван Теофилов (1931). // Янев, Владимир. Литературният Пловдив от
ХIХ век до наши дни. – Пловдив, 2008, с. 180-181.
Радева, Яница. В куфара на Иван Теофилов: алхимия от думи. // Литературен вестник, № 11, 25 – 31 март 2009, с. 4.

Кунчев, Божидар. Корабокрушенията на Теофилов. // Литературен вестник, № 7, 24 февр. – 2 март 2010, с. 12, 13.
Радева, Яница. Сакрализирани времена и места в поезията на Иван Теофилов и Борис Христов. // Литературен вестник, № 36-37, 10-16 ноем. 2010, с. 9-10.

Радева, Яница. Бележки за къщата: мечтаното място в поезията на Иван Теофилов. // Литературен вестник, № 2, 26 ян.-1 февр. 2011, с. 10.

Иванов, Стефан. Място на картата : [За „Вселената на яйцето“]. // Литературен вестник, № 26, 13-19 юли 2011, с. 5.

Радева, Яница. Навлизане във вселената на яйцето : [За „Вселената на яйцето“]. // Литературен вестник, № 29, 28 септ. – 4 окт. 2011, с. 5.

Димитрова, Елка. „Последните“, или какво да правим с 80-те : [За „Последните поети от 80-те“]. // Литературен вестник, № 3, 2-8 февр. 2011, с. 4-5.

Радева, Яница. Времето на празника в поезията на Иван Теофилов. // Литературен вестник, № 31, 3-9 окт. 2012, с. 12.

Радева, Яница. Иван Теофилов и Атанас Далчев: пространства на поетични срещи. // Страница (Пловдив), 2012, № 1, с. 152-159.

Вутова, Соня. „Стол“ на Иван Теофилов – непростата откровеност на формата. // Литературен вестник, № 21, 30 май – 5 юни 2012, с. 11.

Кръстева, Гергина. Страници на Гергина Кръстева : [За „Вселената на яйцето“]. // Страница (Пловдив), 2012, № 1, с. 122-127.

Дойнов, Пламен. „Небето и всички звезди“ – дебютът на Иван Теофилов: в предверието на антическото писмо. // Литературен вестник, N 10, 14-20 март 2012, с. 12-13.

Господинов, Георги. „Митология на погледа“. // Литературен вестник, № 21, 5-11 юни 2013, с. 3.

Радева, Яница. Погледът и неговата митология – за новата книга на Иван Теофилов : [За „Митология на погледа“]. // Литературен вестник, № 29, 25 септ. – 1 окт. 2013, с. 6.

Кръстева, Гергина. Страници на Гергина Кръстева : [За „Митология на погледа“]. // Страница (Пловдив), 2013, № 3, с. 97.

Чолева, Силвия. Да държиш духа си бодър и отзивчив : [За „Митология на погледа“]. // Култура, № 23, 21 юни 2013, с. 4.

Николова, Анита. В търсене на смисъла : [За „Митология на погледа“]. // Литературен вестник, № 6, 12-18 февр. 2014, с. 5.

Цветанова, Нилюфер. По дирите на душата : [За „Митология на погледа“]. // Литературен вестник, № 6, 12-18 февр. 2014, с. 5.

Радева, Яница. Пътуващият човек. Среща на времената и пространствата в поезията на Иван Теофилов. // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по славянски филологии. // Т. 99, 2014, с. 214-234.

Иванов, Никола. А съм синонимният човек на самотата… : Лириката на Иван Теофилов. // Страница (Пловдив), 2016, № 1, с. 164-177.

Панова, Мария. „Богатствата от времена“ – история, митове и съвременност в Пловдив и Бургас като български културни центрове : [Творчеството на Иван Теофилов и Христо Фотев]. // България в XXI век: между традицията и иновациите, С., 2016, с. 156-163.

Николова, Патриция. Иван Теофилов – „Вкусът на живота“. // Съвременник, 2016, № 4, с. 380.

Кръстева, Гергина. Страници на Гергина Кръстева : [За „Вкусът на живота“]. // Страница (Пловдив), 2016, № 3, с. 91.

Влашки, Младен Страници на Младен Влашки : [За „Вкусът на живота“]. // Страница (Пловдив), 2016, № 3, с. 107.

Кръстева, Гергина. Вкусът за антология : С особен поглед към Иван Теофилов. // Страница (Пловдив), 2017, № 4, с. 108-127.

Янев, Владимир. Иван Теофилов. // Янев, Владимир. Живея с Пловдив. – Пловдив, 2017, с. 67-73.

Радева, Яница. За новите антологични мемоари на Иван Теофилов : [За „Гласът на тишината“]. // Литературен вестник, № 39, 21-27 ноем. 2018, с. 7.

Кунчев, Божидар. Пиша, за да съществувам : [За „Гласът на тишината“]. // Култура, 2018, № 2, с. 50-51.