You are here:

Йордан Вълчев

Статии

За него

Вежинов, Павел. Военните разкази на един млад писател. // Литературен фронт, № 6, 1946, с. 4.

Проданов, К. „Боеве“. // Балкански преглед, 1947, № 1, с. 76-78.

Хаджиниколов, Тодор. „Боеве“, разкази от Й. Вълчев. // Нов живот, 1947, № 5, с. 2.

Каменов, Ал. „боеве“ – разкази от Й. Вълчев. // Студентска трибуна, № 15, 1947, с. 4.

П. Стан. Йордан Вълчев – „Надбягване с пътищата“. // Септември, 1956, № 5, с. 189-190.

Петров, Емил. В плен на реакционните идеи и натурализма. // Петров, Емил. Поезия и псевдопоезия. – С., 1956, с. 113-118.

Войникова, Антоанета. „Надбягване с пътищата“. // Литературен фронт, № 4, 24 ян. 1957.

Йорданов, В. „Цар Симеон“. // Литературен фронт, № 39, 1965, с. 2.

Богданов, Иван. За художествения исторически очерк : [За „Цар Симеон“]. // Богданов, Иван. Критика и антикритика. – С., 1967, с. 237-254.

Прохаскова, Емилия. Проблеми на една литературна година : Наблюдения върху прозата : [За „Родихме се змейове“, „Сигнали за атака“, „Стъпала към небе“]. // Литературна мисъл, 1970, № 2, с. 87-93.

Неделчев, Михаил. Пет разказа на Йордан Вълчев. // Литературен фронт, № 39, 21 септ. 1967, с. 3.

Сапарев, Огнян. Вечната младост на дедите. // Септември, 1970, № 1, с. 217.

Василев, Михаил. Смисълът на една демитологизация : [За „Сватба“]. // Литературен фронт, № 36, 2 септ. 1971.

Георгиев, Любен. В сивия пооток : [За „Сватба“]. // Народна младеж, № 109, 7 май, 1972.

Петринска, Маргарита. Всеки жест е белязан от времето : [За „Исперих“]. // Пулс, № 15, 17 юли 1979, с. 7.

Захариева, Жанета. Свобода на заварени и победени : [За „Исперих“]. // Антени, № 46, 14 ноем. 1979, с. 6.

Трифонов, Раадко. Исперих княз управлява 61 години. // Труд, № 144, 20 юли, 1980.

Сапарев, Огнян. Вечната младост на дедите. // Сапарев, Огнян. Литературни проблеми. – С., 1979, с. 147-154.

Велева, Лидия. Етусиазирано нахлуване в миналото : [За „Исперих“]. // Пламък, 1981, № 2, с. 164-166.

Панов, Александър. Земята, космосът и днешния човек : [За „Наклонената кула в Пиза“]. // Литературен фронт, № 29,20 1ли 1989, с. 2.

Гърдев, Борислав. Йордан Вълчев. // Родна реч, 1990, № 9, с. 34-38.

Радев, Иван. „Да обновиш мисленета на читател и общество…“. // Радев, Иван. Критическа вечерня, – С., 1990, с. 42-69.

Радев, Иван. Авторови самопреценки и творческа история на един роман : По повод трилогията „Стъпала към небе“ на Й. Вълчев. // Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Филологически факултет, Т. 27(26), 1, 1989, с. 7-28.

Бенчев, Минко. Неискан увод към „Куциян“, или тирада за Йордан Вълчев : Йордан Вълчев. Куциян. Сп. „Пламък“, кн. 4, 1990. // Летописи, № 1-2, 1993, с. 200-202.

Жеков, Васко. А последната страница? : [За „С досието напред“]. // Литературен вестник, № 38, 31 окт. – 6 ноем. 1994, с. 4.

Чернокожев, Вихрен. Отечество – и няма повече! : [Жизненият и творчески път на писателя Йордан Вълчев]. // Литературен форум, № 10, 9-15 март 1994, с. 3.

Пелинов, Пелин. Синдромът Минало : [Жизненият и творчески път на писателя Йордан Вълчев]. // Литературен форум, № 10, 9-15 март 1994, с. 3.

Бучков, Атанас. Размисли по повод : [За „Аркада“ от Йордан Вълчев, „Писма до мъртвия брат“ от Димо Райков и „Самотни светци“ от Валентин Георгиев]. // Тракия (Пловдив), 1994, № 2, с. 54-57.

Радева, Ния. „Боеве“ на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза. // Проглас, 1997, № 1-2, с. 96-105.

Радева, Ния. Йовковата военна проза и сборникът „Боеве“ на Йордан Вълчев. // Родна реч, 1998, № 5, с. 12-16.

Йорданов, Стоян. Непочтеният историк Йордан Вълчев. // Век 21, № 6, 3-16 апр. 1998, с. 13.

Ефтимов, Йордан. Щури, луди, горди книги : В памет на Йордан Вълчев. // Демократически преглед, № 1998/1999, № 38, с. 567-569.

Станков, Иван. Златан чете внимателно и строго : [За „Златан“ от П. Вежинов и кн. „Боеве“ от Й. Вълчев]. // Страница, 1999, № 4, с. 80-82.

Чернокожев, Вихрен. Българолюбие : Да си спомним за Йордан Вълчев (1924-1998). // Ави-тохол, 2000, № 11, с. 54-56.

Димитров, Д. Ил. „Неблагонадеждният“ Йордан Вълчев : Да си спомним за Йордан Вълчев (1924-1998). // Ави-тохол, 2000, № 11, с. 54-56.

Буковски, Христо. Писател откри българска кръв в Исус : [За „Две изречения на Исус Христос“]. // Земя, № 247, 21-22 дек. 2001, с. 12.

Банков, Здравко. След Йордан Вълчев : [За изследванията на писателя върху древния слънчев български календар]. // Про & Анти, № 1, 11-17 ян. 2002, с. 6.

Добрев, Чавдар. „Родихме се змейове“. Йордан Вълчев. // Дума, № 138, 19-20 юни 2010, с. 21.

Русев, Руси. Хипотезите на писателя Йордан Вълчев за глаголицата. // Известия – Научен център „Св. Дазий Доростолски“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кн. 5, 2013, с. 20-36.