You are here:

Александър Бандеров

За него

Статии

Наимович, Максим. За тия, които творят далеч от София. // Септември, 1962, № 7, с. 180-185

Свиленов, Атанас. По-висока взискателност : [Рец. за сб. „Утро над Тракия“]. // Народна младеж, № 260, 1963.

Кирилов, Олег. Едно сърце говори : [Рец. за „Денят е с две лица“]. // Пламък, 1968, № 13, с. 69

Боздуганов, Никола. Сред новите стихосбирки. // Сепрември, 1968, № ч, с. 184-198

Лазовски, Атанас. Историческа поема за Олдамур Расате кхан : [За „България лето 893-то“]. // Литературен фронт, № 44, 29 окт. 1970, с. 2

Хаджикосев, Симеон. С познаване на историческите събития : [За „България лето 893-то“]. // Пламък, 1971, № 9, с. 88-89

Папазян, Киркор. Минало и съвременност в една историческа поема. // Тракия, 1971, № 1, с. 48-49

Цонев, Светозар. Пътуване към планината и към себе си : [За „Пътуване към планината“]. // Родопи, 1971, № 1, с. 30-31

Неделчев, Михаил. Мотивът за родния край : [За „Пътуване кум планината“]. // Пулс, № 24, 19 ноем. 1974, с. 13

Христов, Йордан. Качествена разлика : [За „Пътуване към Планината“]. // Пламък, 1974, № 3, с. 173-175

Игов, Светлозар. Елегичните завръщания на поета : [За „Пътуване към планината“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 9317, 22 ян. 1975.

Янчев, Тодор. С романтична вяра в доброто : [За „Пътуване към планината“]. // Литературен фронт, № 44, 30 окт. 1975, с. 2

Сапарев, Огнян. Човекът през безмилостното време : [За „Пътуване към планината“]. // Тракия (Пловдив), 1975, № 2, с. 193-197

Сапарев, Огнян. Каквото иде – нека се случи : [За „Когато си далеч“]. // Тракия (Пловдив), 1979, № 3, с. 207-209

Вартоломеев, Стойо. Една вълнуваща изповед : [За „Когато си далеч“]. // Родопски устрем (Смолян), № 73, 19 юни 1980.

Бояджиева, Ваня. Син на слънчева земя. // Литературен фронт, № 31, 4 авг. 1983, с. 3

Вартоломеев, Стойо. За „двете лица“ на поета : Александър Бандеров на 50 г. // Тракия (Пловдив), 1983, № 3, с. 111-114

Янев, Владимир. Стоикът Александър Бандеров. // Отечествен глас (Пловдив). // Литературен глас : Месечно издание на в.Отечествен глас (Пловдив), № 47, 25 ноем. 1984.

Колевски, Васил. „За да бъде денят“… // Септември, 1985, № 3, с. 248-251

Игов, Светлозар. Красота, родена от болката : [За „Отвъд сините планини“]. // Тракия (Пловдив), 1987, № 5, с. 116-118

Тонев, Добромир. Синият поглед : [За „Твой един син Българийо“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 170, 18 юли 1987.

Бакрачева, Албена. Три нови стихосбирки. „И се превръщам в миг от неподозирани присъствия“ : [За „Отвъд сините планини“]. // Септември, 1987, № 4, с. 240-243

Мутафов, Енчо. Отвъд просторите. // Пламък, 1988, № 1, с. 128-132

Сапарев, Огнян. Поезия на горчивия стоицизъм. // Сапарев, Огнян. Литература и интерпретация, Пловдив, 1988, с. 167-172

Молхов, Яко. Александър Бандеров. // Молхов, Яко. Пловдивски силуети : Литературни портрети. – Пловдив, 1980, с. 31-41

Янев, Владимир, Светлозар Игов. Александър Бандеров на 60 години. // Тракия (Пловдив), 1993, № 3, с. 3-11

Съдържа: Владимир Янев. Етюди към втория портрет. – Светлозар Игов. Поезия – „Етична съвест на историята“

Христов, Иван Д. Тая слънчева земя е моя : Премълчани думи за [творчеството] на поета Александър Бандеров. // Словото днес : Литература, изкуство, общество : Седмично издание на СБП, Год. XIV, № 9, 13 март 2008, с. 12