You are here:

Георги Богданов

Книги

Крило на птица : Стихотворения. – София : Нар. младеж, 1969. – 56 с. ; 18 см (Библиотека Смяна : Първи книги на млади автори. Лирика)

Златната река : Повест. – София : Бълг. писател, 1982. – 91 с. ; 21 см.

До мен : [Стихотворения]. – София : Народна младеж, 1984. – 56 с. : с ил. ; 22 см.

Белег от изгорено : Новели, повести. – София : Профиздат, 1987. – 175 с. ; 20 см.

Отживяна река : Избрани стихотворения. – София : Artes liberales, 2007. – 160 с. ; 21 см.

За него

Книги

Янев, Владимир и др. При златната река. Думи за Георги Богданов / Владимир Янев, Иван Митев. – Хасково : Опонент, 2008. – . – 40 с., 1 л. портр. ; 17 см.

Статии

Чолаков, Здравко. Търсенията на един дебют : [За „Крило на птица“]. // Септември, № 3, 1970, с. 247.

Серафимов, Иван. Несретността да мечтаеш : [За „Златната река“]. // Родна реч, № 9, 1982, с. 59-60.

Захариев, Луко. За да не посивява златната река на живота : [За „Златната река“]. // Пулс, № 2, 11 ян. 1983, с. 5.

Серафимов, Иван. Волността като памет и нежност : [За „До мен“]. // Пулс, № 41, 9 окт. 1984, с. 5.

Димитров-Робанов, Иван. „Аз съм вашият писател“ : [Спомени за писателя Георги Богданов]. // Литературен форум, № 42, 21-27 окт. 1992, с. 5.

Асенов, Воймир. Големият малък принц – Георги Богданов. // Родна реч, 1997, № 1, с. 8-10.

Стоянов, Младен. Вселенска доброта при извора на Златната река : [60 г. от рождението на писателя Г. Богданов]. // Народен глас (Ловеч), № 91, 29 ноем. 2001, с. 4.

Стоянов, Младен. Георги Богданов, или Окъпаният в Златната река. // Народен глас (Ловеч), № 90, 30 ноем. 2006, с. 4.

Алекова, Елена. Поезия на ясните и призрачните сънища : [Творчеството на писателя Георги Богданов]. // Златна Панега, 2009, № 5, с. 173-182.