You are here:

Григор Ленков

Статии

За него

Свинтила, Валдимир. Преводач на Пушкин и Незвал. // Пулс, № 2, 18 ян. 1977, с. 10.

Ленкова, Цвета. Озарен от вдъхновението. // Родна реч, 1977, № 10, с. 41-45.

Димитрова, Блага. Поет на преводаческото изкуство. // Родна реч, 1979, № 6, с. 35-41.

Попиванов, Иван. Художествен превод – ярко творческо дело. // Литературен фронт, № 45, 8 ноем. 1979, с. 2.

Любенов, Любен. С него превеждахме заедно… // Родна реч, 1980, № 7, с. 47-49.

Метева, Евдокия. Майстор на стихотворния превод. // Панорама, 1983, № 5, с. 206-210.

Любенов, Любен. Тази вечна самозабрава на труда. // Майстори на превода. – С., 1984, с. 343-355.

Любенов, Любен. Поетът Григор Ленков… // Юг (Пловдив), 1986, № 2, с. 58-63.

Тиханов, Галин. Те имат две родини, ти – една : [За „Небесни релси“]. // Пламък, 1987, № 10, с. 180-188.

Стефанов, Валери. Поезията, която не потъна : [За „Небесни релси“]. // Литературен фронт, № 24, 11 юни 1987, с. 3.

Жечев, Тончо. Григор Ленков. // Жечев, Тончо. Критически дневник. – С., 1987, с. 158-173.

Торорманов, Владимир. Релси към синевата : [За „Небесни релси“]. // Септември, 1988, № 2, с. 245-246.

Георгиев, Марин. Душата на поета : [За „Понтийска елегия“]. // АБВ, № 18, 2 май 1989, с. 4.

Буюклиева-Стойчева, Мадлена. Григор Ленков и словашката поезия. // Летописи, 1994, № 3-4, с. 191-195.

Бонева, Анета. Изборът на оптимален вариант в превода на Григор Ленков на български език на поемата „Едисон“ от Витезслав Незвал : Наблюдения върху преводаческите чернови. // Съпоставително езикознание, 1994, № 3-4, с. 38-46.

Буюклиева-Стойчева, Мадлена. Словашката поезия в преводите на Григор Ленков. // Проглас (В. Търново), 1995, № 2, с. 83-88.

Пейков, Венцеслав. Поетът с незалязлата усмивка. // Български писател, № 15, 21 апр. 1998.

Васева, Иванка. С изтънченост и въображение. // Словото днес, № 21, 7 юни 2007, с. 5.

Филипов, Павел. За добрия превод. // Езиков свят, Т. 9, 2011, № 2, с. 291-292.