You are here:

Иван Динков

За него

Статии

Жотев„ Добри. Със сърце открито за хората и красотата. // Народна младеж, № 254, 24 окт. 1955.

Иван Динков. „Лична карта“. // Народна култура, № 35, 27 авг. 1960, с. 3.

Иван Динков. „Лична карта“. // Пламък, 1960, № 10, с. 88.

Върбанов-Козаров, Г. Личният паспорт на един млад поет. // Народна младеж, № 245, 30 окт. 1960, с. 4.

Делчев, Борис. Разговор за първите стихосбирки : [За „Лична карта“]. // Пламък, 1961, № 1, с. 69-79.

Геров, Александър. Образност и мисъл. // Литературни новини, № 4, 4 юли 1961, с. 6.

Пиндиков, Александър. Поетът се легитимира. // Септември, 1061, № 3, с. 177-180.

Пенчева, Б. Вярна посока. // Народна младеж, @ 117, 20 май 1963.

Витош Каменар (псевд. на Стефан Станчев). „Епопея на незабравимите“. // Турист, 1963, № 5, с. 25.

Кирова, Лилия. С преклонение и тревога пред незабравимите. // Септември, 1963, № 8, с. 248-251.

Пенев, Константин. Биографичен очерк за Атанас Манчев. //  Черноморски фронт (Бургас), 14, дек. 1967.

Свиленов, Атанас. Няколко пролога към един епилог. // Поглед, № 44, 28 окт. 1968.

Игов, Светлозар. Борба и етика : [За „Няколко пролога и един епилог“]. // Народна младеж, № 16, 19 ян. 1969, с. 4.

Стаматов, Любомир. В света на незабравимите : [За „Епопея на незабравимите“]. // Литературен фронт, № 19, 8 май 1969, с. 2.

Давидов, Нешо. С любов към подвига на героите : [За „Епопея на незабравимите“]. // Септември, 1970, № 1, с. 236-238.

Спиридонов, Александър. Покушение срещу народностната линия в литературата : [За „Хляб и трохи“]. // Народна младеж, № 36, 12 февр. 1971, с. 3.

Една гибел и хиляди песни… : [За „Епопея на незабравимите“]. // Вечерни новини, № 6888, 3 дек. 1973.

Игов, Светлозар. Безсмъртието на революцията : [За „Епопея на незабравимите“]. // Отечествен фронт, № 9080, 27 дек. 1973.

Правчанов, Симеон. Примерът на безсмъртните. // Антени, № 46, 15 ноем. 1974.

Харизанов, Асен. Фрагменти на безсмъртието. // Народа армия, 5 дек. 1974.

Коруев, Тодор. Фрагменти на безсмъртието. // Вечерни новини, 14 ян. 1975.

Ценов, Б. В. „Докосвания до България“. // Септемврийско слово (Михайловград), 29 ян. 1975.

Жечев, Тончо. Възвишени докосвания до България. // Отечествен фронт, 8 март 1975.

Елевтеров, Стефан. Духовното тържество на идеала : [За „Докосвания до България“]. // Септември, 1975, № 5, с. 241-244.

Неделчев, Михаил. Разказ за безсмъртието. // Пулс, № 8, 8 апр. 1975.

Руж, Иван. Документалност и художественост. ;; Пламък, 1975, № 9, с. 170-172.

Молхов, Яко. Иван Давидков. // Молхов, Яко. Съблазните на пътуването. – Варна, 1976, с. 172.

Стаматов, Любомир. В света на незабравимите : [За поетическото творчество на Ив. Динков]. // Пламък, 1976, № 12, с. 66-73.

Каранфилов, Ефрем. „Докосвания до България“. // Рецензии 1973-1974. – С., 1976, с. 192-197.

Петров, Здравко. Поезия с характер : [За „Антикварни стихотворения“]. // Пулс, № 25, 6 дек. 1977, с. 7.

Христо, Йордан. Неантикварни стихотворения : [За „Антикварни стихотворения“]. // Труд, № 246, 21 окт. 1977.

Давидов, Нешо. Мъжествена поезия : [За „Антикварни стихотворения“]. // Литературен фронт, № 33, 18 авг. 1977, с. 3.

Павлов, Николай. Докосвания до героичното. // Нов живот (Кърджали), №101, 23 авг. 1977.

Игов, Светлозар. Горчивото пространство от талант : [За „Антикварни стихотворения“]. // Пламък, 1978, № 7, с. 171-175.

Андонова, Нина. С усет за нравствените проблеми : [За „Антикварни стихотворения“]. // Септември, 1978, № 7, с. 240-242.

Димов, Димитър. За „Антикварни стихотворения“? Не! Това е метафора. // Тракия (Пливдив, 1978, № 2, с. 188-192.

Петров, Здравко. Иван Динков. // Петров, Здравко. Избрано. – С., 1978, с. 284-297.

Тотев, Петко. Безумството да имаш памет. // Тотев, Петко. Книги за препрочитане. – С., 1979, с. 251-253.

Каранфилов, Ефрем. Докосване до България – Иван Давидков. // Каранфилов, Ефрем. Писатели и мемоаристи. – С., 1980, с. 262-267.

Василев, Михаил. Пристрастия към националните ценности : [За „Лична карта“]. // Отечествен фронт, № 4, 7 ян. 1980.

Антонова, Гергана. Лични мемоари. // Народна младеж, № 15, 22 ян. 1980.

Гранитски, Иван. Поет на драматичните интонации. // Пулс, № 19, 25 март 1980.

Манолова, Наташа. Поезия с безспорни достойнства. // Труд, № 48, 8 март 1980.

Кръстев, Димитър. Поздрав за убедените : [За „Почит към литературата“]. // Дунавска правда (Русе), № 197, 6 окт. 1981.

Христов, Йото. Животът няма синоним : [За „Почит към литературата“]. // Народна младеж, №  236, 6 окт. 1981.

Попиванов, Иван. С почит към вдъхновеното творчество : [За „Почит към литературата“]. // Вечерни новини, № 144, 6 юни 1981.

Стаматов, Любомир. За гражданския морал на творците : [За „Почит към литературата“]. // Пулс, № 20, 19 май, 1091, с. 5.

Василев, Михаил. Словото, което облагородява : [За „Почит към литературата“]. // Отечествен фронт, № 11053, 16 март 1981.

Танев, Димитър. „Иван съм – българин…“ : Припомняне за една стихосбирка… [„Антикварни стихотворения“ от Иван Динков] и не само за нея. // Пламък, 1991, № 11-12, с. 157-158.

Иванов, Никола. Иван Динков : [Творчески портрет на поета]. // Родна реч, 1992, № 2-3, с. 33-36.

Иванов, Никола. Талант и характер : Поезията на Иван Динков. // Литературен форум, 23, 10-16 юни 1992, с. 2.

Василева, Красимира. Среща : Антикварните стихотворения на Иван Динков. // Читалище, 1997, № 9-10, с. 8-9.

Костов, Бойко Тр. Време под линия? : [По повод статията на И. Динков за дейността на Тр. Костов „Време под линия“]. // Дума, № 77, 2 апр. 2001, с. 15.

Каменова, Емилия. Българският сезон на Иван Динков. // Български писател, № 3, 23 ян. 2002, с. 1, 8.

Алекова, Елена. [Върху три нови български стихосбирки за 2002 – Роман Томов „Стаи и пейзажи“, Иван Динков „Поетични самоубийства“ и Станка Вангелова „Мълчания от вчера“]. // Новият Пулс, № 22, 21 окт. – 3 ноем. 2002, с. 8.

Радев, Никола. Кораби срещу бурята : [По повод удостояване с Националната литературна Яворова награда за цялостно творчество, Чирпан 2003]. // Наше минало (Чирпан), 2003, № 25, с. 3-4

Иванов, Никола. Иван Динков и неговата поезия. // Проглед, № 3-4, 2005, с. 28-34.

Ботунски, Марин. Талант и характер. // Околчица (Враца), 2005, с. 33-39.

Иванов, Никола. Поезията е вдовицата на живота : [Творчески портр. на Иван Динков]. // Словото днес, № 8, 1 март 2007, с. 12.

Добрев, Чавдар. Опит за докосване : [Творчеството на поета Иван Динков]. // Везни, 2009, № 3, с. 70-89.

Добрев, Чавдар. Тъги и протести на изгнаника. // Словото днес, № 16, 10 окт. 2013, с. 12.

Иванов, Никола. За литературно-критическите критерии. // Пламък, 2018, № 1, с. 164-172.