You are here:

Иван Хаджихристов

Статии

За него

Пундев, Васил. Иван х. Христов. // Свободна реч, № 899, 1927, с. 2.

Пундев, Васил. Иван х. Христов. // Пундев, Васил. Днешната българска лирика. – С., 1929, с. 139-143.

Иван х. Христов. // Светлоструй / Под ред. на Димитър Аджарски и др. – [Русе], 1936, с. 499.

Данаилов, Сл. „Елен и гора“. // Слово. № 4757, 14 май 1938.

Константинов, Георги. Творчеството на К. Христов, Д. Подвързачов и Ив. Х. Христов. // Днес, № 890, 1939, с. 2.

Цанев, Георги. „Елен и гора“, стихотворения. // Изкуство и критика, 1938, № 9, с. 482-485.

Серафим Северняк. Новият ден на поета : [За „Денят“]. //  Отечествен фронт, № 5238, 4 юли 1961.

Цанев, Георги. Иван Хаджихристов. „Елен и гора“. // Цанев, Георги. Критика. – С., 1961, с. 498-504.

Дублев, Димитър. Певецът от Стара загора. // Литературни новини, № 8, 30 авг. 1961, с. 6.

Йосифов, Веселин. В светлината на деня : [За Ив. Хаджихристов]. // Литературен фронт, № 16, 19. Апр. 1962, с. 2.

Манолов, Е. „Избрани стихотворения“. // Пламък, 1963, № 7, с. 122.

Миланов, Ал. Предишният и сегашният Хаджихристов : [За „Избрани стихотворения“]. // Септември, 1963, № 8, с. 242-245.

Мирчев, Иван. Иван Хджихристов на 75 години. // № 14, 30 март 1967, с. 2.

Чолаков, Здравко. Иван Хаджихристов. // Читалище, 1969, № 7, с. 20-21.

Стаев, Стоян. Двете младости на поета : 80 години от рождението на Иван Христов. // Септември (Стара Загора), № 38, 30 март 1972.

Матев, Георги. Всяко ново поколение отново ще го открива… : 80 години от рождението на Иван Христов. // Септември (Стара Загора), № 38, 30 март 1972.

Михайлов, Антон. С взискателност на голям художник : 80 години от рождението на Иван Христов. // Септември (Стара Загора), № 38, 30 март 1972.

Месечков, Недялко. Слънчев човек : Иван Хажихристов. // Месечков, Недялко. Завръщане към миналото. – С., 1978, с. 214-218.

Йосифов, Веселин. В светлината на деня. // Йосифов, Веселин. Размисли и страсти. Т. 2. Литературна критика. – С., 1980, с. 232-237.Стаев, Стоян. Поезия – философска и витална : 90 години от рождението на Иван Христов. // Септември (Стара Загора), № 36, 27 март 1982.

Мирчев, Иван. 90 години от рождението на Иван Христов. // Хоризонт, 1982, № 2, с. 60-62.

Чолаков, Здравко. С обаянието на роден поет. // Септември, 1982, № 4. С. 229-231.

Колев, Константин. Рицар на духа, майстор на словото. // Народна култура, № 15, 9 апр. 1982, с. 7.

Тонков, Петър. За две книги на Иван Хаджихристов : [За „Марсианско вино“ и „Писма от далеч“]. // Хоризонт, 1983, № 2, с. 117-119.

Давидов, Буко. Съзвучни мълчания. // Хоризонт, 1983, № 2, с. 96-100.

Йотова, Донка. „Тоя невероятен рей Стара Загора – Чикаго“. // Септември (Стара Загора), № 15, 8 февр. 1983.

Цанев, Георги. Иван Хаджихристов. „Елен и гора“. // Цанев, Георги. Избрани произведения. Т. 2. – С., 1985, с. 58-63.

Игов, Светлозар. Мъдрец с усмивка на дете. // Игов, Светлозар. Грозните патете. – С., 1989, с. 109-112.

Караджов, Димитър. Обичахме го всички… : [Поетичният свят на Иван Хаджихристов]. // Участие (Стара Загора), 1992, № 2, с. 6-7.

Стаев, Стоян. Светът на лиричния мъдрец : 100 г. от рождението на Иван Хаджихристов. // Кула (Казанлък), 1992, № 2, с. 16-23.

Пенчев, Георги. Поетът на „Анна“ : Забравеният Иван Хаджихристов. // Везни, 1993, № 3, с. 28-31.

Коняров, Константин. Светлата съдба на поемата „Анна“ [от Иван Хаджихристов] : По повод 75 г. от първата й публикация. // Участие (Стара Загора), 1993, № 2, с. 30-33.

Стоянов, Тодор. Неговото слънце не обичаше да залязва : [Приносът на И. Хаджихристов в бълг. поезия]. // Български писател, № 9, 27 февр. – 4 март 1996, с. 2.

Коняров, Константин. Херметически затворена поема : [За „Гибел“ от Ив. Хаджихристов, публикувана в сп. Хризантеми (Ст. Загора), 1917 г.]. // Участие (Стара Загора), 1998, № 4, с. 41-42.

Стаев, Стоян. Светът на лиричния мъдрец : [Творческият път на поета Ив. Хаджихристов]. // Кула (Казанлък), 2004, № 4, с. 64-74.

Кисьов, Господин. Иван Хаджихристов – поетична гордост на Стара Загора и на България : По случай 114 г. от рождението му. // Литературен глас, № 121, май 2006, с. 2.

Клисуров, Таньо. Иван Хаджихристов се… завръща. // Дума, № 20, 25-26 ян. 2014, с. 22.