You are here:

Йордан Стратиев

Статии

За него

Добринов, В. Упадъкът на стиха. // Синият понеделник, № 1, 1923, с. 2-3.

М. Г. „Велики петък“. – Златоструй, 1927, № 1, с. 61.

Гълъбов, Константин. „Велики петък“ от Йордан Стратиев. // Стрелец, № 8, 1927, с. 4.

Захриев, Иван. Йордан Стратиев / Иван Знахар. // Вестник за жената, № 289, 1927, с. 2.

Р. Ош. „Велики петък“. // Демократически преглед, 1927, № 3, с. 15.

Нурижан, Жорж. Йордан Стратиев. // Нурижан, Жорж. Творци илитература. – С., 1943, с. 151.

Константинов, Георги. Йордан Стратиев. // Константинов, Георги. Български писатели. – С., 1947, с. 370.

Богданов, Иван. Извор, който не присъства. // Картинна галерия, 1958, № 2, с. 30.

Трендафилов, Владимир. Йордан Стратиев (1898-1974). // Литературен вестник, № 26, 6-12 юли 1992, с. 7.

Тодоров, Борис. Между бляна и реалността : 100 г. от рождението на Йордан Стратиев. // Анти, № 110, 21-27 март 1998, с. 8.

Белчева, Евелина. Владимир Василев – в „театъра“ на живота си (психографски ескизи и писма) : [Aнализ на писмата на Стратиев до Цвета Василева от края на 1926 г.]. // Годишник на Департамента за езиково обучение – ИЧС при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Т. 21, 2017/2018, с. 145-188.