You are here:

Константин Илиев

Статии

За него

Басмаджиева, Майя. С ясна партийна позиция : [За „Босилек и Драгинко“]. // Работническо дело, № 235, 23 авг. 1979.

Панова, Снежина. „Босилек за Драгинко“ [от] К. Илиев [и] „От земята до небето“ [от] Н. Русев. // Панова, Снежина. Пиеса срещу пиеса. – С., 1984, с. 52-67.

Панова, Снежина. „Великденско вино“ [от] К. Илиев [и] „Щастливецът“ [от] Р. Божанов. //

Панова, Снежина. Пиеса срещу пиеса. – С., 1984, с. 131-143.

Стайков, Димитър. Личност и общество в пиесите на Кольо Георгиев и Константин Илиев. // Пламък, 1984, № 9, с. 181-188.

Захариева, Буряна. Театър за читателя : [За „Музика от Шатровец“]. // Пулс, № 27, 2086, с. 9.

Канушев, Димитър. Творческа зрялост. // Канушев, Димитър. Съвременност, съвременност. – Пловдив, 1987, с. 187-191.

Карадочев, Иван. Между магарето и конкурса : [За „Френско магаре“]. // АБВ, № 49, 5 дек. 1989, с. 4.

Пенева, Добринка. Пиесите на Константин Илиев. // Дарба, 1996, № 5-6, с. 41-45.

Колев, Васил. Интересът клати феса : [За“ Великденско вино“]. // Детонация, № 4, апр. 2003, с. 23.

Младенова, Маргарита. За нещата и техните сенки. // Везни, 2008, № 5, с. 135-136.

Новков, Митко. Васил Левски, приземяване : [За“ Великденско вино“ и Франкещайн]. // Култура, № 22, 14 юни 2013, с. 8.

Тенев, Георги. Записки по българския театър : [За „Думи извън сцената“]. // Култура, № 38, 10 ноем. 2017, с. 3.

Дечева, Виолета. От драматургията на Константин Илиев… : Летописецът : Константин Илиев на 80. // Култура, № 34, 13 окт. 2017, с. 5.

Вандов, Никола. Подобно на Йордан Радичков… : Летописецът : Константин Илиев на 80. // Култура, № 34, 13 окт. 2017, с. 5.