You are here:

Малчо Николов

Книги

Кървава песен [От Пенчо Славейков] : Литературен очерк. – София : кооп. печ. Типограф, 1923. – 28 с. ; 25 см.

Литературни характеристики от Ботева до Дебелянова. – София : Хемус, 1927. – 144 с. ; 25 см.

Литературни характеристики и паралели : М. Ю. Лермонтов ; Лермонтов у нас ; Пан Тадеуш и Кървава песен ; Ф. Сологуб ; Ив. Бунин ; Н. Гумилев. – София : Хемус, [1928]. – 124 с. ; 25 см.

Литературни характеристики на българските писатели от П. Р. Славейков до Димчо Дебелянов.  – 1930. – 208 с. ; 25 см.

– 2. изд. 1934.

Из съкровищата на нашата поезия : Изтълкувани песни и разкази. – София : Хемус, 1937. – 107 с. ; 25 см.

Творческият път на Йордан Йовков. – София : Хемус, 1938. – 92 с. ; 25 см.

Иван Вазов : Животопис и оценка на цялото му творческо дело. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1939. – 106 с. ; 19 см.

Нашата средношколска младеж. – София : Хемус, 1939. – 63 с. ; 25 см.

П. Кр. Яворов : Човекът и творчество. – София : Хемус, 1940. – 150 с. ; 25 см.

Пенчо Славейков : Живот, личност и дело. – София : Хемус, 1940. – 144 с. ; 25 см.

Христо Ботев : Човекът, поетът и публицистът. – София : Хемус, 1940. – 127 с. ; 25 см.

История на българската литература от Петка Славейков до наши дни. – София : Хемус, 1941. – 503 с. ; 25 см.

  • доп. изд. 1943.
  • прераб. и доп. изд. 1947.

Христоматия по български език и литература : За VII клас на гимназиите / Георги Цанев, Емил Георгиев. – София : Държ. изд., 1945. – 430 с. ; 25 см.

Български език и литература : За VII гимназиален клас / Георги Цанев, Емил Георгиев, Цветан Минков. – София : Държ. изд., 1946. – 276 с. ; 25 см.

  • изд. 1947.
  • изд. 1948.

От Теодор Траянов до Никола Вапцаров : Литературна характеристика. – София : Хемус, 1947. – 314 с. ; 25 см.

По върховете на руската литература : [Сборник от статии]. – София : Български писател, 1961. – 208 с. ; 18 см.

Житейски и литературни спомени. – София : Български писател, 1962. – 174 с. ; 18 см.

Златорожки страници. – София : НБУ, 2013. – 484 с. ; 20 см.

Статии

За него

Милев, Гео. Сп. Слънце : [За Николай Лилиев]. // Везни, 1919, № 3, с. 74-76.

Гатев, С. Защо говорим, когато мълчим. // Народ, № 187, 1926, с. 4.

Критици и критика. // Народ, № 154, 1926, с. 3.

Аркатов, Георги. За храбрия Малчо. // Народ, № 191, 1926, с. 4.

Аркатов, Георги. Айхенвалд, Бунин и … Малчо. // Народ, № 215 1926, с. 4.

Аркатов, Георги. Литературни недоразумения. // Народ, № 158, 160, 1926, с. 4.

Аркатов, Георги. Многознающия критик. // Народ, № 180, 181, 1926, с. 4.

За критика Малчо Николов. // Народ, № 179, 1926, с. 3.

Григоров, М. Литературни характеристики. // Учителска мисъл, 1926, № 9-10, с. 655-657.

Пундев, Васил. Литературни характеристики. // Българска реч, 1926-1927, № 8-9, с. 275-276.

Клинчаров, Иван. Литературни характеристики. // Наковалня, № 76, 1927, с. 11.

Шишманов. Димитур. Книгата на един критик. // Слово, № 1487, 27 май 1927.

Попвасилев, Стефан. Литературни критики. // Родна реч, 1927-1928, № 3, с. 134-136.

Попвасилев, Стефан. Литературни характеристики. // Родна реч, 1929-1930, № 3, с. 147-149.

Минков, Цветан. Ботев и Яворов пред „Златорог“. // Мисъл и воля, № 8, 1931, с. 4.

Гинчева-Михалчева, Кръстина. „Литературни характеристики“, 3-то издание. // Философски преглед, 1934, № 1, с. 78-82.

Младенов, Стефан „Литературни характеристики“. // Златорог, 1934, № 2, с. 90-91.

Попвасилев, Стефан. „Из съкровищницата на нашата поезия“. // Родна реч, 1936-1937, № 5, с. 237-239.

Г. К. „Из съкровищницата на нашата поезия“. // Просвета, 1938, № 2, с. 248-149.

„Творческият път на Йордан Йовков“ – книга от М. Николов : Книжнина. // Казанлъшка искра (Казанлък) № 334, 1938, с. 4.

Бадев, Йордан. „Творческият път на Йордан Йовков“ от Малчо Николов. // Зора, № 5742, 1939, с. 8.

Даскалов, Славчо. „Нашата средношколска младеж“. // Просветно единство, № 32, 1038-1939, с. 11.

Божков, Стойко. „Творческият път на Йордан Йовков“. // Вестник за жената, № 754-755, 1939, с. 2.

Василев, Владимир. „Вазов“ и „Пенчо Славейков“, монографии от Малчо Николов. // Златорог, 1940, № 2, с. 99-100.

„Пенчо Славейков“ и „П. К. Яворов“ – книги от М. Николов : Книжнина. // Казанлъшка искра (Казанлък), № 376, 1940, с. 4.

Коралов, Емил. „Ботев“ и „Яворов“, монографии от Малчо Николов. // Златорог, 1941, № 4, с. 198-199.

Константинов, Георги. „История на българската литература от Петка Славейков до наши дни“. // Просвета, 1941, № 8-10, с. 1034.

Данаилов, Славчо. „История на българската литература от Петка Славейков до наши дни“. // Слово, № 6026, 20 авг. 1942.

Бънков, Ангел. „История на българската литература“ от М. Николов. // Философски преглед, 1942, № 5, с. 462.

Х. „История на българската литература“ от М. Николов. // Дъга, № 482, 1942, с. 4.

Дянков, Димитър. Една история на българската литература / Кинтерсен. // Заря, № 6555, 1943, с. 4.

Делчев, Борис. Една история на българската литература. // Философски преглед, 1943, № 2, с. 149.

Полянски, Александър. Не история на българската литература, а саботаж. // Литературен глас, № 590, 1943, с. 1-2.

Хаджов, Иван. Още едно погрешно тълкуване и неточно предаване у М. Николов. // Мир, № 12839, с. 3.

Бадев, Йорда. Лапсуси поради разсеяност и грешки поради незнание. // Зора, № 7190, 1943, с. 6.

Делчев, Борис. Фашизмът в нашата литература. // Работническо дело, № 15, 4 окт. 1944, с. 4.

Константинов, Георги. Малчо Николов. // Константинов, Георги. Български писатели. – С., 1947, с. 286-287.

Динеков, Петър. Литературната история и съвременниците. // Език и литература, 1947, № 1, с. 2.

Цветарова, Л. „От Теодор Траянов до Никола Вапцаров“. // Балкански преглед, 1948, № 3, с. 271-274.

Зарев, Пантелей. В плен на формализма : „От Теодор Траянов до Никола Вапцаров“. // Ново време, 1948, № 4-5, с. 441-449.

Тодоров, Ангел. Изопачена литературна история. // Ново време, 1948, № 7-8, с. 582-587.

Йосифов, Веселин. Против еклектизма и формализма в историята на българската литература. // Работническо дело, № 73, 1948, с. 4.

Султанов, Симеон. Формалистична критика. // Ведрина, № 132, 1948, с. 4.

Стефанов, Емил. За някои черти в методологията на буржоазните литературни  историци у нас. // Септе,ври, 1948, № 2, с. 121-128.

Зарев, Пантелей. Характер и задачи на литературната ни критика. // Зарев, Пантелей. Проблеми на развитието на българската литература. – С., 1949, с. 530-531.

Тодоров, Ангел. Прояви на бържоазната идеология в литературната история и критика. // Изкуство, 1049, № 4, с. 326.

Тодоров, Ангел. Смирненски в оценката на буржоазните критици. // Тодоров, Ангел. Животворната правда на художествената литература. – С., 1954, с. 125.

Цанев, Георги. Опит за периодизация на историята на българската литература след Освобождението. // Септември, 1955, № 9, с. 113-156.

Бъчваров, Михаил. Атеизмът на Хр. Ботев. // Философска мисъл, 1957, № 1, с. 113.

Зарев, Пантелей. Литературната ни история и богатството на литературния процес. // Зарев, Пантелей. Богатството на литературния процес и социалистическият реализъм. – С., 1960, с. 7-8.

Димитрова, Стефана. С любов и познание : [За „По върховете на руската литература“]. // Литературни новини, № 8. 30 авг. 1961, с. 6.

Чолаков, Л. С поглед към бъдещето : [За „Житейски и литературни спомени“]. // Славяни, 1962, № 11, с. 39.

Тодоров, Ангел. Смирненски в оценката на буржоазните критици. // Христо Смирненски в литературната критика. – С., 1964, с. 173-174.

Димов, Георги. Алеко Константинов и българската литературна критика. // Литературна мисъл, 1964, № 2, с. 68-69.

Далчев, Атанас. Малчо Николов. // Литературен фронт, № 29, 14 юли 1966, с. 2.

Цветков, Иван. Размисли за големите майстори : [За „По върховете на руската литература“]. // Цветков, Иван Критика и белетристика. – С., 1972, с. 169-175.

Далчев, Атанас. Малчо Николов. // Далчев, Атанас. Страници. – С., 1980, с. 211-213.

Стефанов, Васил. Редакторът на „Българска реч“ : 100 г. от рождението на Малчо Николов. // Родна реч, 1983, № 10, с. 58-59.

Радев, Иван. С обич и грижа за литературата. // Септември, 1983, № 10, с. 218-223.

Радев, Иван. За типа литературен историк на 30-40-те години. // Радев, Иван. Критическа вечерня. – С., 1990, с. 209-224.

Урумов, Янко. Само Далчев го защити : Още щрихи върху драмата [на лит. историк и критик] Малчо Николов. // Литературен форум, № 9, 2-8 март 1994, с. 9.

Дойнов, Пламен. Възкресяващо : [За „Златорожки страници“]. // Литературен вестник, № 36, 6-12 ноем. 2013, с. 4.