You are here:

Малина Томова

Книги

За нея

Книга за Малина : Спомени и посвещения, отзиви и преклонения / Състав., бел. Иван Цанев. – Пловдив : Жанет 45 ; [София] : Стигмати, 2022. – 168 с. : с ил., портр. ; 21 x 21 см.

Статии

За нея

Стефанов, Първан. Кратки бележки за М. Томова към нейни стихотворения. // Литературен фронт, № 28, 8 юли 1976, с. 4.

Ничев, Драган. „Въображение, ти стъпваш по земята“ : [За „Душа“]. // Студентска трибуна, № 13, 19 дек. 1978.

Недков, Здравко. С упорство и мълчание : [За „Душа“]. // Литературен фронт, № 51, 21 дек. 1978, с. 2.

Ничев, Драган. „Въображение, ти стъпваш по земята“ : [За „Душа“]. // Тракия (Пловдив), 1979, № 3, с. 210-211.

Панчев, Анко. Лирически откровения : [За „Душа“]. // Пулс, № 2, 16 ян. 1979, с. 7.

Кузманова, Екатерина. Да намериш пътя : [За „Душа“]. // Дунавска правда (Русе), № 109, 6 юни 1979.

Лазовски, Атанас. Всекидневие и новаторство : [За „Ежелюб“]. // Тракия (Пловдив), 1988, № 4, с. 108-111.

Николов, Иван. Спасителната магия на заклинанието : [За „Ежелюб“]. // Пулс, № 11 15 март 1988, с. 5.

Илчева, Маргарита. В търсене на неназованото : [За „Ежелюб“]. // Септември, 1988, № 2, с. 253-255.

Игов, Светлозар. Поезията на Малина Томова : [За „Ежелюб“]. // Пламък, 1989, № 1, с. 195-197.

Сакъзова, Бистра. Приказка за възрастни и поезия за просветените. // Сакъзова, Бистра. Трестове и прочит. – Пловдив, 1990, с. 128-130.

В памет на Малина. // Литературен вестник, № 39-40, 7-13 дек. 2011, с. 11, 13-16.

Радева, Яница. Ежедар от Малина Томова : [За „Жизнен опит“]. // Литературен фронт, № 39-40, 7-13 дек. 2011, с. 3.

Бодаков, Марин. Малина „на глас“ : [За „Жизнен опит“]. // Култура, № 3, 28 ян. 2011, с. 4.

Попов, Кирил. Единство на противоположни семи в поетичния жанр на Малина Томова : [За „Жизнен опит“]. // Литературен вестник, № 16, 24-30 апр. 2013, с. 6-7.

Чолева, Силвия. Малина и полските поети. // Литературен вестник, № 4, 30 ян.-5 февр. 2013, с. 1, 3.

Бодаков, Марин. Мост за другите : Седем години без Малина : In memoriam. // Литературен вестник, № 30, 19-25 септ. 2018, с. 2.