You are here:

Първан Стефанов

Статии

За него

Канушев, Димитър. Първи уверени стъпки. // Литературен фронт, № 42, 1952, с. 2.

Елевтеров, Стефан. Неравни бразди : [За „Соколови пера“]. // Младеж, 1956, № 10, с. 56.

Вандов, Иван. Първи книги : [За „Соколови пера“]. // Читалище, 1956, № 11, с. 24-25.

Илиев, Стоян. За собствен глас в поезията : [За „Соколови пера“]. // Септември, 1956, № 11, с. 138-141.

Петров, Стоян. Един талант, който зрее : [За „Соколови пера“]. // Литературен фронт, № 39, 27 септ. 1956, с. 2.

Ликова, Розалия. Неспокойната пролет на едно творческо начало : [За „Соколови пера“]. // Литературна мисъл, 1957, № 3, с. 119-124.

Делчев, Борис. Между стръмните брегове : [За „Соколови пера“]. // Септември, 1957, № 1, с. 133-141.

Радев, Христо К. Втората книга на поета. // Читалище, 1959, № 5. С. 23.

Илиев, Стоян. Втората стъпка. // Литературен фронт,  № 30, 1959, с. 2.

Ничев, Боян. П. Стефанов – „Песни за гнева и радостта“. // Септември, 1959, № 2, с. 183-187.

Момчилов, М. „Далечините обещават“. // Пламък, 1962, № 9, с. 63.

Караславов, Слав Хр. Камъкът тежи на мястото си : [За „Далечините обещават“]. // Литературен фронт, № 42, 18 окт. 1962, с. 2.

Прохаскова, Емилия. Четирите години на поета : [За „Далечините обещават“]. // Септември, 1963, № 1, с. 233-236.

Раковски, Вътьо. Неспокойствието на поета : [За „Пътуване към усмивката“]. // Септември, 1963, № 10, с. 233-236.

Стаматов, Любомир. Най-трудното пътуване : [За „Пътуване към усмивката“]. // Пламък, 1964, № 9, с. 107-109.

Левчев, Любомир. Впечатленията от едно пътуване : [За „Пътуване към усмивката“]. // Литературен фронт, № 42, 1964, с. 2.

Спасов, Иван. Посоката на пътуването – основание за тревога : [За „Пътуване към усмивката“]. // Литературен фронт, № 42, 1964, с. 2.

Прохаскова, Емилия. И все на път… : [За „Пътуване към усмивката“]. // Народна младеж, № 229, 1964, с. 3.

Стаматов, Любомир. Неспокойният глас на поета Първан Стефанов. // Родна реч, 1966, № 4, с. 32-36.

Василев, Димитър. С вълненията на времето : [За „Насрещно време“]. // Народна култура, № 38, 17 септ. 1966, с. 5.

Пиндиков, Александър. В търсене на красотата : [За „Насрещно време“]. // Пламък, 1966, № 10, с. 103-106.

Мочуров, Атанас. Мъчен поет. // Литературен фронт, № 5, 26 ян. 1967, с.3.

Чолаков, Здравко. Нравственият максимализъм на една поезия : [За „Циганско лято“]. // Септември, 1969, № 2, с. 236-239.

Хаджикосев, Симеон. Лирическите вълнения на Първан Стефанов : [За „Циганско лято“]. // Пулс, № 6, 18 март 1969, с. 5.

Любенов, Любен. Запознаваме ви с Първан Стефанов. // Родна реч, 1970, № 5, с. 24-26.

Велчев, Петър. Поезия на порив и тревога : [За „Ковано слънце“]. // Литературен фронт, № 49, 2 дек. 1971.

Лазовски, Атанас. Логическо програмиране на стихотворството : [За „Ковано слънце“]. // Пулс, № 2, 18 ян. 1972, с. 10.

Пантелеева, Нина. Поезия на нравствената тревога : [За „Ковано слънце“]. // Пулс, № 2, 18 ян. 1972, с. 10.

Тодорова, Мариана. За критерия и оценките : [За „Арматура за барабани“]. // Пулс, № 25, 4 дек. 1973, с. 4.

Узунова, Румяна. Светът граничи с теб. // Литературен фронт, № 34, 23 авг. 1973, с. 3.

Хаджикосев, Симеон. „Тихата“ гражданска лирика на поета : [За „Арматура за барабани“]. // Септември, 1973, № 11, с. 249-252.

Тонков, Петър. И диря своя собствен глас  : [Поезията на Първан Стефанов]. // Пламък, 1974, № 18, с. 70-76.

Захариев, Луко. Поет на нравственото безпокойствие. // Учителско дело, № 20, 20 май 1975, с. 8.

Стаматов, Любомир. Първан Стефанов. // Литературна мисъл, 1975, № 4, с. 45-55.

Тодорова, Мариана. Сложно и богато въображение : [За „Арматура за барабани“]. // Рецензии 1973-1974. – с., 1976, с. 108-115.

Хаджикосев, Симеон. „Остана истината за нещата…“ : [Първан Стефанов]. // Хаджикосев, Симеон. Критически приатрастия. – С., 1977, с. 57-76.

Чолакова, Вера. Първан Стефанов. // Родна реч, 1977, № 9, с. 30-33.

Кирова, Лилия. „Не, не мога да съм неутрален…“. // Септември, 1979, № 8, 1979, № 8, с. 250-253.

Анчев, Панко. Поезия на неспокойната съвест : [За „Малки нашествия“]. // Пулс, № 19, 11 септ. 1979, с. 7.

Христов, Йордан. Големите „малки“ нашествия : [За „Малки нашествия“]. // Литературен фронт, № 28, 12 юли 1979, с. 2.

Арнаудова, Румяна. Активна и вълнуваща поезия : [За „Малки нашествия“]. // Пламък, 1980, № 11, с. 176-177.

Делчев, Борис. Между стръмни брегове : Първан Стефанов. // Делчев, Борис. Избрани произведения. Т. 1. – С., 1980, с. 160-174.

Йорданов, Александър. На среща с времето. // Септември, 1981, № 1, с. 235-238.

Спасов, Иван. „Печелиш тръпките и ги препращаш“ : Първан Стефанов. // Спасов, Иван. Портрети на едно поколение. – С., 1981, с. 284-305.

Тодорова, Мариана. Критически о поетически нашествия. // Тодорова, Мариана. Самороден знак. – С., 1981, с. 9-14.

Тонков, Петър. „И диря своя собствен глас“ : [Творчеството на Първан Стефанов]. // Тонков, Петър. Литературни светове и проблеми. – С., 1981, с. 89-111.

Чолаков, Здравко. Поет на нравствения самосъд. // Пламък, 1981, № 1, с. 180-181.

Кирова, Лилия. Поет на нравствения максимализъм. // Литературен фронт, № 7, 12 февр. 1981, с. 3.

Хаджикосев, Симеон. Вик на нравствена съвест. // Хаджикосев, Симеон. Отблизо и отдалеч. – С., 1982, с. 191-197.

Кирова, Лилия. Самобитна лирична мисловност : [За „Диагноза“]. // Септември, 1983, № 6, с. 248-250.

Василев, Михаил. Животът небивал празник : [За „Диагноза“]. // Отечествен фронт, № 11532, 17 ян. 1983.

Христова, Татяна. В тревожния, накъсан вик… : [За „Премълчана любов“]. // Септември, 1984, № 10, с. 253-255.

Недялков, Марко. Премълчаната любов на поета : [За „Премълчана любов“]. // Кооперативно село, № 111, 10 май 1984.

Захариев, Луко. Зряла и тревожна поезия : [За „Премълчана любов“]. // Софийска правда, № 88, 27 юли 1984.

Спасов, Иван. „Поемам тръпките и ги препращам…“. // Спасов, Иван. Портрет на едно поколение. – с., 1984, с. 284-305.

Спасов, Иван. В крачката е смисълът на всичко. // Септември, 1985, № 6, с. 232-241.

Данчев, Пенчо. Без шум и суета. // Пламък, 1985, № 1, с. 161-177.

Молхов, Яко. Първан Стефанов. // Молхов, Яко. Времето на критика. Кн. 2. – С., 1985, с. 52-61.

Тасев, Златко. Хоризонти на нравствения порив : Първан Стефанов. // Тасев, Златко. Хоризонти на лирическата поривност. – С., 1989, с. 104-139.

Галонзка, Войчех. Стриктни и изискани : Войчех Галонзка за преводите на Първан Стефанов / Въпросите зададе Пламен Дойнов. // Литературен форум, № 16, 23 апр. – 6 май 1997, прил.

Иванов, Никола. Времето като поезия : [За творчеството на поета Първан Стефанов]. // Словата днес, № 42, 29 дек. 2005, с. 4.

Чолева, Силвия. Крехките жестове на тишината : [За творчеството на поета Първан Стефанов]. // Алтера, 2006, № 3, с. 42-43.

Добрев, Чавдар. Среднощната безсъница на селския син [поета] Първан Стефанов. // Везни, 2008, № 5, с. 93-104.

Димов, Продрум. За Първан Стефанов. // Знаци (Варна), 2009, № 3, с. 81-86.

Иванов, Никола. Авторът на „Насрещно време“ : Към 80-годишнината на Първан Стефанов. // Литературен вестник, № 7, 2-8 март 2011, с. 9, 12, 13.

Кунчев, Божидар. „И все по-самотни поетите бродят…“ : [Поезията на Първан Стефанов]. // Литературен вестник, № 8, 29 февр.-6 март 2012, с. 4-5.

Георгиев, Марин. Първан Стефанов – или пренебрегваното класично. // Литературен вестник, № 32, 10-16 окт. 2012, с. 3.

Клисуров, Таньо. Осъщественото пътуване : [Първан Стефанов (1931-2012) : In memoriam]. // Литературен вестник, № 2, 16-22 ян. 2013, с. 6-7.

Дойнов, Пламен. Продължение на един разговор с Първан Стефанов : [Първан Стефанов (1931-2012) : In memoriam]. // Литературен вестник, № 2, 16-22 ян. 2013, с. 6-7.

Иванов, Никола. Насрещното време на Първан Стефанов. // Страница (Пловдив), 2015, № 4, с. 110-117.