You are here:

Петър Анастасов

Статии

За него

Пумпалова, Мария. Начало и посоки на поетическото пътуване : [За „Зимна нежност“]. // Студентска трибуна № 37 10 юни 1969.

Бояджиева, Мария. Неизпети песни : [За „Зимна нежност“]. // Народна култура, № 11, 15 март 1969, с. 5.

Балтов, Марин. Цвете в мен се ражда : [За „Тройно огледало“]. // Народна младеж, № 299, 16 дек. 1972.

Танев, Димитър. Белезите на творческото израстване : [За „Тройно огледало“]. // Пулс, № 10, 8 май 1973, с. 7.

Хаджикосев, Симеон. Във вярна посока : [За „Тройно огледало“]. // Септември, 1973, № 8, с. 244-246.

Пантелеева, Нина. Единство на изповедото и общозначимото : [За „Площад на хълма“]. // Пулс, № 24, 22 ноем. 1977, с. 11.

Свиленов, Атанас. За две стихосбирки на пловдивски творци : [За „Площад на хълма“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 10274, 17 май 1978.

Игов, Светлозар. Светът под гълъбова сянка : [За „Площад на хълма“]. // Тракия (Пловдив), 1978, № 1, с. 190-192.

Узунова, Румяна. Да живееш истински : [За „Площад на хълма“]. // Народна младеж, № 31, 14 февр. 1978.

Топалов, Кирил. Със своя поетическа интонация : [За „Площад на хълма“]. // Пламък, 1979, № 1, с. 175-177.

Молхов, Яко. Петър Анастасов. // Молхов, Яко. Пловдивски силуети. – Пловдив, 1980, с. 277-287.

Свиленов, Атанас. Зрелостта на таланта : [За „Както те обичам“]. // АБВ, № 36, 6 септ. 1983, с. 6.

Захариев, Луко. „ С народа сме, но той дали е с нас?“ : Поезията на Петър Анастасов. // Пулс, № 29, 19 юли 1983, с. 5.

Чолаков, Здравко. От позицията на зрелостта : [За „Както те обичам“]. // Септември, 1983, № 6, с. 250253.

Колевски, Васил. Тревожна, вълнуваща поезия : [За „Както те обичам“]. // Пламък, 1983, № 3, с. 190-193.

Сапарев, Огнян. Сладостният тъжен дъх на битието : [За „Както те обичам“]. // Тракия (Пловдив), 1983, № 1, с. 117-119.

Попиванов, Иван. Свежо и експресивно : [За „Както те обичам“]. // Пулс, № 5, 1 февр. 1983, с. 5.

Еленков, Константин. Лирична изповед : [За „Както те обичам“]. // Работническо дело, № 70, 11 март 1983.

Шопкин, Марей. В часовете на гроздобера : [За „Както те обичам“]. // Литературен фронт, № 2, 13 ян. 1983, с. 2.

Свиленов, Атанас. Обичта на поета. // Свиленов, Атанас. Притежание на паметта. – Пловдив, 1983, с. 107-112.

Захариев, Луко. „ С народа сме, но той дали е с нас?“ : Петър Анастасов. // Захариев, Луко, Ранни срещи. – С., 1985, с. 86-92.

Захариев, Луко. Поезия ангажирана и тревожна : [За „Както те обичам“]. // Пулс, № 21, 22 май 1984, с. 8.

Мутафов, Енчо. Словесни рисунки с обрати : [За „Както те обичам“]. // Хоризонт, 1984, № 1, с. 119-122.

Георгиев, Марин. Петър Анастасов. // Родна реч, 1984, № 1, 1984, с. 42-45.

Молхов, Яко. Петър Анастасов. // Молхов, Яко. Времето на критика. Кн. 1. – С., 1985, с. 203-216.

Еленков, Константи. В съгласие със себе си. // Еленков, Константин. Поети и поезия. – С., 1985, с. 207-213.

Калинкова, Пенка. Драматургията на поета [Петър Анастасов]. // Тракия (Пловдив), 1986, № 4, с. 106-108.

Бумбалов, Любен. Четири фрагмента на един поет. // Бумбалов, Любен. Присъствие. – Пловдив, 1986, с. 180-214.

Минкова, Красимира. Изконните начала на поета [Петър Анастасов]. // Море (Бургас), 1987, № 1, с. 330-376.

Янев, Владимир. Петър Анастасов. // Родна реч, 1987, № 4, с. 28-33.

Арнаудова, Румяна. Единственото безсмъртие – любов. // Пламък, 1987, № 2, с. 147-152.

Стефанов, Христо. Истинското лице на поета. // Стефанов, Христо. Заложници на времето. – с., 1987, с. 48-51.

Сапарев, Огнян. Сладостния и тъжен дух на битието. // Сапарев, Огнян. Литература и интерпретации. – Пловдив, 1988, с. с. 161-166.

Стефанова-Петева, Калина. Драми на нарушеното равновесие или за да оцелее човечността… Петър Анастасов. // Театър, 1989, № 9, с. 19-23.

Йорданов, Александър. „С народа сме, обичаме го също“. // Йорданов, Александър. В сянката на думите. – С., 1989, с. 177-181.

Спасов, Иван. Животът е операция без упойка. // Литературна мисъл, 1990, № 7, с. 60-68.

Саъкова, Бистра. „Поезията е наука за истината и красота“. // Саъкова, Бистра. Текстове и прочит. – Пловдив, 1990, с. 95-99.

Добрев, Чавдар. Една помилвана от времето душа : За поетическия свят на Петър Анастасов, за новата му кн. „Този черен бял свят“ и още др. Неща. // Нова зора, № 2, 14 ян. 2003, с. 9, 10.

Христов, Иван. Имам си един щурец в сърцето : [За Петър Анастасов]. // Христов, Иван. Територии на духа. – Асеновград, 2010, с. 47-63.

Добрев, Чавдар. Преди апокалипсиса : [За двутомника „Избрано“]. // Везни, 2013, № 6, с. 118-129.

Хаджинаков, Петър. Елегичните прозрения на поета. // Хаджинаков, Петър. Други светове. – Пловдив, 2016, с. 46-57.

Христов, Иван. Имам си един щурец в сърцето. 75 години от рождението на поета Петър Анастасов. // Везни, 2017, № 7, с. 75-83.

Янев, Владимир. Петър Анастасов. // Янев, Владимир. Живея с Пловдив. – Пловдив, 2017, с. 105-113.