You are here:

Вера Мутафчиева

Статии

За нея

Божинов, Георги. Сполука за автора : [За „Голямата борба“]. // Отечествен фронт, № 6042, 4 февр. 1964, с. 4.

Прохаскова, Емилия. „Летопис на смутното време“, ч. I – „Въртопът”. // Пламък, 1965, № 7, с. 107.

Попзлатев, Златко. За романа „Летопис на смутното време“. // Сливенско дело, (Сливен) № 106/107, 4 септ. 1965.

Йорданов, Христо. Библиотека Героична летопис : [За „Да се знае! “. / Вера Петрова Мутафчиева. – София : НС ОФ, 1964. – (Библиотека Героична летопис ; Г. V, кн. 5. Летопис на културното наследство). – Приписките от времето натурското робство – източник на истор. данни]. // Читалище, 1965, № 3, с. 31.

Константинова, Елка. История и съвременност. Наблюдения върху някои представители на историческата белетристика : [За „Случаят  Джем“, „Летопис на смутното време“]. // Литературна мисъл, 1966, № 4, с. 81-84.

Свиленов, Атанас. Случаят Джем : [За: „Случаят Джем“]. // Народна младеж, № 272, 19 ноем. 1967, с. 4.

Константинова, Елка. История и съвременност : [За „Случаят Джем“]. // Народна култура, № 51, 23 дек. 1967, с. 5.

Цонев, Светозар. „Случаят Джем“. // Читалище, 1968, № 2, с. 28-29.

Неделчев, Михаил. Измеренията на „Случая Джем“. // Септември, 1968, № 5, с. 235-238.

Давидов, Нешо. Осмисляне на историята : [За Случаят Джем“]. // Литературен фронт, № 2, 4 ян. 1968, с. 2.

Бъчварова, Свобода. С ерудиция и дарба :  [За „Случаят Джем“]. // Пламък, 1968, № 7, с. 79-82.

Велчев, Петър. Книга за трагедията и величието на българина. // Литературен фронт, № 42, 16 окт. 1969, с. 2.

Шишкова, Магдалена. За героизма на последните : [За : „Последните Шишмановци (и тяхното време“)]. // Септември, 1970, № 1, с. 223.

Прохаскова, Емилия. Проблеми на една литературна година : Наблюдения върху прозата : [За „Последните Шишмановци (и тяхното време) “]. // Литературна мисъл, 1970, № 2, с. 90-91.

Константинова, Елка. Съвременни размисли върху историята. // Септември, 1970, № 5, с. 233-234.

Григорова, Людмила. Изкуството на историческия есеизъм : [За „И Клио е муза“].  // Литературен фронт, № 39, 24 септ. 1970, с. 3.

Гьорова, Севелина. Дълъг път към историята. // Народна култура, № 48, 27 ноем. 1971, с. 4.

Попиванов, Иван. Концепции и творческо превъплътяване : [За „Рицарят“]. // Литературен фронт, № 25, 22 юни 1972, с. 2.

Константинова, Елка. Странствуващият рицар на Вера Мутафчиева. // Септември, 1972, № 5, с. 238-241.

Коларов, Стефан. „Процесът 1873“. // Поглед, № 45, 6 ноем. 1972, с. 7.

Беляева, Сабина. Историческите романи на Вера Мутафчиева. // Пламък, 1972, № 2, с. 62-68.

Сапарев, Огнян. Какво има отвъд думите : [За „Героика“]. // Септември, 1973, № 8, с. 238-241.

Прохаскова, Емилия. За Апостола, революцията, аналогиите и други някои неща. // Септември, 1973, № 3, с. 232-239.

Недков, Здравко. Обща цел, различни пътища[За „Процесът – 1873“]. // Тракия (Пловдив), 1973, № 3, с. 69-72.

Боздуганов, Никола. За „Процесът 1873″. // Труд, № 14, 17 ян. 1973.

Абазов, Тодор. Анатомия на възторга : [За „Героика]. // Литературен фронт, № 29, 19 юли 1973, с. 3

Абазов, Тодор. Анатомия на възторга : [За „Героика]. // Абазов, Тодор. Публицистика и критика. – С., 1974, с. 126-138.

Недков, Здравко. Обща цел, различни пътища[За „Процесът – 1873“]. // Недков, Здравко. Творчески светове. – С., 1975, с. 219-226.

Стефанов, Христо. Разминаване с проблемите : [За „Повест с двойно дъно“]. // Пулс, № 4, 11 февр. 1975, с. 14.

Прохаскова, Емилия. Развенчаване на мита : [За „Алкивиад малки“]. // Септември, 1976, № 6, с. 249-253.

Константинова, Елка. Двете проекции на едно човешко измерение : [За „Алкивиад малки“ и „Алкивиад Велики“]. // Литературен фронт, № 33, 12 авг. 1976, с. 2.

Шарова, Крумка. Когато писателят живее в епохата : [За „Книга за Софроний“]. // Литературен фронт, № 49, 7 дек. 1978, с. 2.

Игов, Светлозар. Пътят към истината: [За „Книга за Софроний“]. // Литературен фронт, № 49, 7 дек. 1978, с. 2.

Хаджикосев, Симеон. Творец с оригинална физиономия : Вера Мутафчиева на 50 години. // Септември, 1979, № 3, с. 234-244.

Стефанов, Любомир. С проникновение на художник и изследователска страст : [За „Книга за Софроний“]. // Дунавска правда (Русе), № 144, 25 юли 1979.

Сестримски, Иван. Прочетете тази книга: [За „Книга за Софроний“]. // Читалище, 1979, № 5, с. 24-25.

Прохаскова, Емилия. Веднош да буде начало! : [За „Книга за Софроний“]. // Септември, 1979, № 9, с. 247-249.

Мутафов, Енчо. Книга за най-загадъчната книга : [За „Книга за Софроний“]. // Народна култура, № 3, 19 ян. 1979, с. 7.

Манолова, Наташа. Софроний – непознатия. // Български воин, 1979, № 3, с. 19.

Кирова, Лилия. С търсеща мисъл : Вера Мутафчиева на 50 години. // Пламък, 1979, № 3, с. 145-147.

Благоев, Атанас. Новото житие на Софроний. // Пулс, № 18, 28 авг. 1979, с. 13.

Хаджикосев, Симеон. Оригинален синтез от история и съвременна тема. // Хаджикосев, Симеон. Критически делници. – С., 1980 , с. 111-116.

Филчев, Петър. Художествено историческо познание : [За „Предречено от Пагане“]. // Литературен фронт, № 30, 28 юли 1980, с. 2.

Трифонов, Радко. Исперих княз управлява 61 години : [За „Предречено от Пагане“]. // Труд, №144, 20 юли 1980.

Раев, Илко. Книга за най-великите български дни : [За „Предречено от Пагане“]. // Шуменска заря (Шумен), № 94, 9 авг. 1980.

Беров, Любен. Някои противоречия в характера и социалното поведение на Софроний Врачански в книгата на Вера

Мутафчиева : [За „Книга за Софроний“]. // Исторически преглед, 1980, № 2, с. 120-124.

Ст. К. С художествено проникновение : [За „Предречено от Пагане“]. // Читалище, 1981, № 1, с. 26.

Първанова, Анастасия. Вера Мутафчиева. // Родна реч, 1981, № 3, с. 35-37.

Хаджикосев, Симеон. Прозаик с оригинална физиономия. // Хаджикосев, Симеон. Отблизо и отдалеч. – С., 1982, с. 143-160.

Свиленов, Атанас. Талантът е прозрение. // Свиленов, Атанас. Притежания на паметта. – Пловдив, 1983, с. 93-99.

Михалков, Юрий. Драмата да си последен. // Родна реч, 1983, № 6, с. 52-55.

Панова, Снежина. „Тракийска рапсодия“  от Д. Яръмов и „Пътят“ от В. Мутафчиева. // Панова, Снежина. Пиеса срещу пиеса

С., 1984, с. 216-228.

Свиленов, Атанас. Уроците на миналото : [За „Бомбите“]. // Труд, № 216, 14 септ. 1985.

Манолова, Наташа. Зрял и навременен политически роман : [За „Бомбите“]. // Литературен фронт, № 38, 19 септ. 1985, с. 2.

 

Кънев, Венцеслав. Из биографията на столичния град : [За „Бомбите“]. // Вечерни новини, № 178, 30 юли 1985.

Константинова, Елка. Осъвременяване на миналото. // Константинова, Елка. Силуети от вчера и днес. – С., 1985, с. 168-186.

Абазов, Тодор. Анатомия на възторга : [За „Героика]. // Абазов, Тодор. Път във времето. – С., 1986, с. 146-152.

Янчев, Тодор. Роман – изповед : [За „Бомбите“]. // Пламък, 1986, № 3, с. 173-175.

Константинова, Елка. Ценен документален роман за юноши : [За „Съединението прави силата“]. // Деца, изкуство, книги, 1986, № 1, с. 44-45.

Зарев, Пантелей. Вера Мутафчиева. // Зарев, Пантелей. Съвременна чувствителност. – С., 1986, с. 119-126.

Бакрачева, Албена. Летопис на едно героично време: [За „Съединението прави силата“]. // Септември, 1986, № 5, с. 244-247.

Константинова, Елка. История и съвременност. Наблюдения върху някои представители на историческата белетристика : [За „Случаят  Джем“, „Летопис на смутното време“]. // София, 1986, № 1, с. 36-37.

Стойкова, Иванка. Професор Вера Мутафчиева. // Векове, 1988, № 6, с. 69-75.

Манолова, Наташа. Зрял и навременен политически роман : [За „Бомбите“]. // Манолова, Наташа. По повод на… – С., 1988, с. 42-47.

Беляева, Сабина. На живота – с любов : [За „Белия свят“]. // АБВ, № 21, 24 май 1988, с. 4.

Карабелова, Магда. Пътница по белия свят : [За „Белия свят“]. // Пулс, № 34, 22 авг. 1988, с. 5.

Шарова, Крумка. Проф. д-р Вера Мутафчиева – ученият и творецът. // Исторически преглед, 1989, № 6, с. 62-66.

Тодоров, Николай. Опит за подвеждане : В отговор на рецензията на В. Мутафчиева [„Точните методи в историческата демография“, Векове, 1989, № 1]. // Векове, 1989, № 4, с. 90-95.

Карабелова, Магда. Интелектуалността като самопознание : Наблюдения върху творчеството на Вера Мутафчиева. // Пламък, 1989, № 6, с. 152-158.

Анчев, Панко. Човекът в белия свят : [За „Белия свят“]. // Литературен фронт, № 2, 12 ян. 1989, с. 4.

Жечев, Тончо. Нов роман на Вера Мутафчиева [„Аз, Ана Комнина“]. // Летопииси, 1992, № 2, с. 11-13

Митев, Йоно. Историческата достоверност в романа на Вера Мутафчиева „Съединението прави силата“. // Език и литеатура, 1993, № 1, с. 137-143.

Стоянова, Людмила. Предизвикателствата на новия прочит и „Случаят Джем“ след „Аз, Анна Комнина“. // Литературен форум, № 33, 18-24 авг. 1993, с. 1, 5.

Георгиева, Цветанка. Българските земи в Османската държава (XV – XVIII век) през погледа на Вера Мутафчиева. // Везни, 1994, № 3, с. 22-26.

Смоховска-Петрова, Ванда. Нужен ли ни е Христовият храм? : [По повод статията на Вера Мутафчиева „Има нещо гнило не само в Дания, ами изобщо“, Лит. форум, N 43, 14-20 дек. 1994, с. 1, 3]. // Литературен форум, № 17, 26 апр. – 2 май 1995, с. 1, 3.

Марковски, Георги. Вера Мутафчиева на 70 години. // Българистика и българисти, № 1, 1998, с. 41-42.

Чернокожев, Вихрен. „Семейна сага“ и „Бивалици“ са книги за препрочит. // Демокрация, № 72, 27 март 2001, с. 17.

Илков, Ани. Първите думи: Тича голо, тича босо : [За „Бивалици“]. // Култура № 1, 12 ян. 2001, с. 11.

Кузмова-Зографова, Катя. Преображенията на авторовия глас в романите „Аз, Анна Комнина“ от Вера Мутафчиева и „Смърт в Шато Д’Е“ от Константин Терзиев. // Пламък, 2001, № 7-8, с. 148-153.

Между памет и забрава бродят много думи : [За „Бивалици“ на В. Мутафчиева, „Авантюри“ на Н. Стефанова и „Записки“ на К. Павлов]. // Деокрация, № 48, 27 февр. 2001, с. 16.

Данилченко, Камила. „Случаят Джем“. // Литературен форум, № 21, 28 май – 3 юни 2002, с. 1, 12.

Ангелова-Дамянова, София. Историята и „Историите“ : Романът „Аз, Анна Комнина“ от Вера Мутафчиева между писменото слово и „устността“. // Литературен вестник, № 10, 12 – 18 март 2003, с. 10, 11.

Леонидов, Румен. Вера Мутафчиева – историята като литература. // Дневен труд, № 334, 7 дек. 2005, с. 18.

Хранова, Албена. Вселяванията ва Вера Мутафчиева. // Литературен вестник, № 7, 2005, с. 10, 11.

Неделчева, Десислава. За две книги на Вера Мутафчиева : [За „Разгадавайки баща си. Опит за биография на Петър Мутафчиев“ и „Бивалици“]. // Простори, 2006, № 3, с. 11-12.

Богданов, Богдан. Неабстрактно и лично, или за споменния почерк на Вера Мутафчиева [в поредицата „Бивалици“ и „не-Бивалици“]. // Литературен вестник, № 1, 11 – 17 ян. 2006, с. 4.

Лазарова, Ерика. Вера Мутафчиева като изследовател на родовата памет. // Наука, 2008, № 3, с. 52-55.

Nikova, Ekaterina L. Vera Moutafchieva 1929-2009 : In memoriam / Ekaterina L. Nikova, Evgenij Radušev. // Etudes Balkanique, 2009, № 3, с. 150-156.

Йончева, Красимира. Пътешественик-космополит : Вера Мутафчиева на 80 години. // Култура, № 12, 27 март 2009, с. 4.

Карабелова, Магда. Интелектуалността като осмислено познание : размисли върху историческата проза на Вера Мутафчиева. // Лабиринтите на Психея : Сборник в памет на проф. дфн Любен Бумбалов. – С., 2011, с. 163-183.

Николчина, Миглена. Прочитът на комунистическото наследство между изплъзващите и набавящите се контексти : Юлия Кръстева и Вера М. [Мутафчиева]. // Социокогически проблеми, 2011, № 3-4, с. 96-113.

Marčeva, Ilijana. L’historien et/dans le pouvoir (a la base des mémoires de grands historiens de la période socialiste). // Bulgarian historical review, 2012, № 3-4, с. 95-109.

Курташева, Биляна. „Аз, Анна Комнина“: романът кентавър, или изговаряне на премълчаното. // Следва, 2015, № 32, с. 40-44.

Гочев, Георги. Алкивиадството : [За „Алкивиад Малки“]. // Следва, 2015, № 32, с. 35-38.

Ефтимов, Йордан. „Белот на две ръце“ : Еманципация и еснафство. // Следва, 2015, № 32, с. 26-32.

Курташева, Биляна. Изпитанията на (не)идентичността: романът кентавър „Аз, Анна Комнина“. // Разширяването на света : Изследвания в чест на професор Богдан Богданов. – С., 2015, с. 190-195.

Методиев, Веселин. Историк и писател : [Вера Мутафчиева]. // Следва, 2015, № 32, с. 16-21.

Неделчев, Михаил. Към едно цялостно, съвместно четене на Вера Мутафчиева. // Следва, 2015, № 32, с. 6-12.

Стамболова, Албена. Между големия и малкия разказ : Коментари върху текстовата организация на [романа] „Аз, Анна Комнина“ от Вера Мутафчиева. // Следва, 2015, № 32, с. 45-48.

Георгиева, Цветана. Средиземноморието в интерпретацията на литературни творби, посветени на Османското владичество : [За „Случаят Джем“]. // Нови информационни технологии в образователния процес, Т. 10, 2015, с. 17-28.

Михайлова, Екатерина. Учебник за това какво е властта. // Следва, 2015, № 32, с. 50-53.

Хранова, Албена. Албена Хранова за демитологизациите, скепсиса, човещината и правото на различни разкази у Вера Мутафчиева. // Следва, 2016, № 34, с. 4-27.

Борисова, Евдокия. Случаят Вера Мутафчиева и Saeculum Aureum на съвременния роман : „Случаят Джем“ на Вера Мутафчиева и „Бялата крепост“ на Орхан Памук. // Quadrivium : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. – Велико Търново, 2016, с. 490-508.

Йергович, Миленко. Случаят Джем : Големият български роман за бедния османски принц и за днешна Европа. / Прев. от хърв. със съкр. Стоян Бараков. // Култура, № 25, 8 юли 2016, с. 9.

Мутафова, Красимира. Вера Мутафчиева – явление в българската наука. // Епохи, 2018, № 1, с. 123-142.

Алипиева, Антоанета. Феминистичната тема на Вера Мутафчиева. // Език и литература, 2018, № 3-4, с. 268-276.

Желязкова, Антонина. Деветдесет години от рождението на Вера Мутафчиева и десет години от нейната смърт. // Списание на Българската академия на науките, 2019, № 2, с. 55-57.

Гроздев, Георги. „Случаят Джем“ и Родос : Фрески от остров Родос. // Литературен вестник, № 22, 12-18 юни 2019, с. 6, 7.