You are here:

Веселин Ханчев

Статии

За него

Мандиков, Ас. Веселин Ханчев. Испания накръст! // Златоструй (Плевен), № 2, 1937-1938, с. 39.

Трезволюб. „Испания на кръст“. // Култура, № 3, 15 май 1937, с. 4.

Пенев, Пенчо. Между книгите и списанията : „Испания на кръст“. // Литературен глас, № 353, 5 май 1937, с. 3.

Андреев, Станчо. Избрани стихове на един млад поет. // Изгрев, № 1165, 1947-1948, с. 4.

Пенев, П. Стихотворенията на един млад поет. // Младеж, 1948, № 8, с. 61.

Наимович, Максим. Поезията на Веселин Ханчев. // Народна младеж, № 54, 1948, с. 8.

Койнаков, Ненчо. Военните стихове на Веселин Ханчев. // Народна войска, № 568, 1948, с. 2.

Каракостов, Стефан. Веселин Ханчев. // Народна борба, № 97, 1947-1948, с. 4.

Петкова, Ст. Вълнуващи стихове за Отечествената война : [За „Стихове в палатките“]. // Учителско дело, № 46, 21 ноем. 1954, с, 4.

Василева, Хр. Една поема за мира и дружбата. // Народна младеж, № 2, 4 ян. 1954, с. 3.

Радева, М. Две книги за деца : [За „Луиджи“]. // Отечествен фронт, № 2973, 1954, с. 3.

Угрин, Димитър. Книги, които вълнуват : [За „Стихове в паласките“]. // Отечествен фронт, № 3066, 1954, с. 3.

Петров, Здравко. „Стихове в паласките“. // Вечерни новини, № 191, 1954, с. 4.

Добрев, Димитър. Песни за дружбата и за мира : [За „Знаме на дружбата“// Септември, 1954, № 4, с. 188-190.

Рачев, Владимир. Стихове за войнишката любов и омраза : [За „Стихове в паласките“]. // Читалище, 1954, № 10, с. 31.

Попиванов, Иван. „Стихове в паласките“. // Народна армия, № 1782, 3 юни 1954, с. 3.

Йосифов, Веселин. Поема за детето на докера. // Литературен фронт, № 45, 11 ноем. 1954, с. 2.

Петров, Емил. Родени сред боя стихове. // Литературен фронт, № 18, 6 май, 1954, с. 2.

Ликова, Розалия. Стихове за Отечествената война : [За „Стихове в паласките“]. // Септември, 1955, № 7, с. 177-183.

Петров, Емил. Родени сред боя стихове : [За „Стихове в паласките“]. // Петров, Емил. Въпроси на съвременната българска литература. – С., 1955, с. 513-523.

Каранфилов, Ефрем. Войникът от Отечествената война в нашата поезия  : [За „Балада за бащата и сина“]. // Каранфилов, Ефрем. Войникът в строя и в литературата. – С., 1956, с. 201-203.

Петров, Емил. Родени сред боя стихове. // Петров, Емил. Поезия и псевдопоезия. – С., 1956, с. 192-203.

Попиванов, Иван. С оръжието на смеха : [За „Смешен Пантеон“]. // Пламък, 1958, № 2, с. 60-61.

Банов, Банчо. Един лирик на сатиричния фронт : [За „Смешен пантеон“]. // Литературен фронт, № 9, 27 февр. 1958, с. 2.

Банов, Банчо. Веселин Ханчев. // Родна реч, 1958, № 7, с.19-20.

Василев, Йордан. Между кориците има малко страници : [За „Чудната врата“]. // Литературен фронт, № 25, 23 юни 1960, с. 2.

Шакле, Михаил. По различни пътища : [За „Другото щастие“]. // Народна култура, № 12, 19 март 1960, с. 6.

Нонев, Богомил. „Човекът, който обича живота“ : [За „Лирика“]. // Отечествен фронт, № 5158, 30 март 1961, с. 4.

Данчев, Пенчо. Поезия на пресътворения свят : [За „Лирика“]. // Литературна мисъл, 1961, № 4, с. 123-130.

Попиванов, Иван. Размисли, превърнати в лирика : [За „Лирика“]. // Септември, 1961, № 8, с. 157-162.

Войникова, Антоаанета. Поема за новия човек : [За „Жив съм“ : Стихотворения]. // Наша родина, 1961, № 4, с. 16.

Кафезчиев, Антон. Гласът на искреността : [За „Лирика“]. // Народна младеж, № 102, 29 апр. 1961.

Григоров, Георги М. Лирика за нашето съвремие : [За „Лирика“]. // Вечерни новини, № 2974, 20 март, 1961, с. 4.

Божилов, Божидар. Красотата намълчаливия подвиг. // Литературен фронт, № 21, 25 май, 1961, с. 2.

Петров, Емил. Непобедимият : [За „Лирика“]. // Петров, Емил. Силата на поезията.- С., 1961, с. 151-160.

Узунов, Дечко. „Лирика“ от Веселин Ханчев. // Литературни новини, № 2, 7 юли 1961, с. 1.

Рос, Тадеуш. „Жив съм“ от В. Ханчев. // Литературни новини, № 7, 6 авг. 1961, с. 8.

Сестримски, Иван. Стихове за човека и морето. // Литературен фронт, № 7, 16 май 1961, с. 2.

Дишев, Атанас. Размисъл за нашето време. // Литературен фронт, № 13, 29 март 1962, с. 2.

Каролев, Стоян. Вдъхновена и мъдра поезия. // Литературен фронт, № 13, 29 март 1962, с. 2.

Караславов, Слав, Хр. От устната хармоника до симфоничния оркестър на времето.// Литературни новини, № 28, 23 май 1962, с. 6.

Петров, Емил. Непобедимият. // Родна реч, 1962, № 1, с. 38-43.

Тодоров, Ангел.  Герои и патос. // Литературна мисъл, 1962, № 3, с. 15.

Зарев, Пателей. Веселин Ханчев. // Проблеми на съвременната българска литература. – С., 1954, с. 75-101.

Сестримски, Иван. „Пъстро лято“. // Литературен фронт, № 5, 30 ян. 1964, с. 2.

Дончев, Николай. Жак Превер в превод на Веселин Ханчев. // Септември, 1965, № 5, с. 244-246.

Божилов, Божидар. Веселин Ханчев. // Славяни, 1966, № 12, с. 14-15.

Каракашев, Владимир. Реквиемът на Веселин Ханчев : [За „Двамата и смъртта“]. // Народна култура, № 47, 9 ноем. 1966, с. 7.

Ликова, Розалия. Интелект и поезия. // Български език и литература, 1966, № 4-5, с. 67-80.

Анадолски, А. „Двамата и смъртта“. // Литературен фронт, № 48, 24 ноем. 1966, с. 3.

Данчев, Пенчо. Светъл, хармоничен талант. // Литературен фронт, № 46, 10 ноем. 1966, с. 3.

Петров, Емил. Веселин Ханчев. // Септември, 1966, № 12, с. 223-225.

Чолаков, Здравко. Топлата усмивка на сатирика : : [За „Свирепият славей“]. // Труд, № 59, 11 март 1966.

Йосифов, Веселин. Веселин Ханчев. // Читалище, 1967, № 1, с. 31.

Божилов, Божидар. Безсмъртието на подвига. // Литературен фронт, № 49, 2 ноем. 1967, с. 6.

Веселин Ханчев. // Читалище, 1968, № 1, с. 20-21.

Попиванов, Иван. Веселин Ханчев. // Литературна мисъл, 1968, № 6, с. 81-97.

Правчанов, Симеон. В мен крещи недостоен света… // Пламък, 1968, № 10, с. 51-58.

Ликова, Розалия. Веселин Ханчев. // Ликова, Розалия. Съвременни автори и проблеми. – С., 1968, с. 333-366.

Зарев, Пантелей. Веселин Ханчев. // Зарев, Пантелей. Преобразена литература. – С., 1969, с. 355-385.

Попиванов, Иван. Веселин Ханчев. // Попиванов, Иван. Творчески пътища. – С., 1969, с. 198-227.

Сестримски, Иван. Рибарите, моряците и поетът. // Сестримски, Иван. Отражения. – С., 1969, с. 126-132.

Бояджиева, Ваня. Поезията на Веселин Ханчев. // Септември, 1969, № 8, с. 223-230.

Берберов, Михаил. Талант без граници. // Учителско дело, № 27, 4 апр. 1969.

Иванов, Иван. „В мен крещи нероден света“. // Народна култура, № 14, 5 апр. 1969, с. 5.

Нонев, Богомил. Мъжествен и мъдър поет. // Литературен фронт, № 14, 3 апр. 1969, с. 2.

Колевски, Васил. В авангарда – поетите : [За „Лирика“]. // Септември, 1969, № 10, с. 48-51.

Стоев, Стоян. Ранният Ханчев. // Родна реч, 1969, № 9, с. 5-8.

Андонова, Нина. Ти бе това, ти бе това : Веселин Ханчев. // Андонова, Нина. Недоизказаното. – С., 1072, с. 55-61.

Иванов, Вичо. Веселин Ханчев. // Иванов, Вичо. С мисъл и порив. – С., 1972, с. 103-108.

Бояджиева, Ваня. Веселин Ханчев. // Бояджиева, Ваня. Профили. – С., 1972, с. 114-128.

Брайнина, Берта. Трудна победа. // Брайнина, Берта. На Стара планина / Прев. от рус. Григор Ленков. – С., 1973., с. 189-199.

Петров, Здравко. Веселин Ханчев. // Петров, Здравко. Профили на съвременници. – С., 1973, с. 136-138.

Петров, Емил. Непобедимият. // Петров, Емил. Литература. Киноизкуство. – С., 1974, с. 215-231.

Петров, Емил. Веселин Ханчев. Стихове в паласките. // Вдъхновени от народа 1944-1974. – С., 1974, с. 80-97.

Опулски, Авберт. За поетичното творчество на Веселин Ханчев. // Съвременник, 1974, № 4, с. 260-270.

Любенов, Любен. С любов и проницателност : [За „Избранные стихотворения“]. // Пламък, 1975, № 3, с. 189-190.

Михайлова, Ана. Отечествената война в творчеството на четирима поети : [Р. Ралин, В. Ханчев, Ив. Пейчев]. // Родна реч, 1975, № 5, с. 17-20.

Зарев, Пантелей. Интелектуалната поезия на Веселин Ханчев. // Литературен фронф, № 47, 20 ноем. 1975, с. 2.

Лилов, Методи. За ритъма в поезията : Наблюдения върху творчеството на Веселин Ханчев. // Български език, 1975, № 3, с. 185-200.

Топалов, Кирил. „За да бъдем живи“. // Топалов, Кирил. Споделено за поезията. – С., 1975, с. 48-52.

Йорданов, Христо. „Избранные стихотворения“. // Литературна мисъл, 1975, с. 134-136.

Чолакова, Вяра. Поезията на Веселин Ханчев. // Родна реч, 1976, № 9-10, с. 8-11.

Месечков, Недялко. Рано угаснала зора : [Веселин Ханчев]. // Месечков, Недялко. Завръщане към миналото, С., 1978, с. 219-222.

Кунчев, Божидар. Ранният Веселин Ханчев. // Пулс, № 23, 7 ноем. 1978, с. 11.

Петров, Мильо. Веселин Ханчев. // Родна реч, 1978, № 6, с. 39-43.

Василев, Михаил. Урокът по безсмъртие : [Веселин Ханчев]. // Василев, Михаил. Редове за поезията. – С., 1978, с. 97-103.

Свинтила, Владимир. Труженик на перото. // Младеж, 1979, № 4, с. 28-30.

Стаев, Стоян. Пътят към поезията на пресътворения живот : 60 г. от рождението на Веселин Ханчев. // Хоризонт, 1979, № 1, с. 71-80.

Първанова, Анастасия. „Аз бях човек преди да се родя“ : [Творческият път на Веселин Ханчев]. // Рдна реч, 1979, № 3, с. 14-17.

Стаев, Стоян. Неизвестна творба за родния град : Веселин Ханчев на 60 г. // Пламък, 1979, № 4, с. 170-172.

Гранитски, Иван. Веселин Ханчев : Щтрихи от поетиката му. // Литературна мисъл, 1979, № 6, с. 21-29.

Кунчев, Божидар. „И мислите да правят в тебе рани…“.// Септември, 1979, № 4, с. 233-239.

Пондев, Петър. Искам рождества, не искам смърт! // Литературен фронт, № 14, 5 апр. 1979, с. 4.

Рахнева, Силва. Търсещ, неспокоен поет. // Бублиотека, 1979, № 3, с. 41-43.

Цонев, Светозар. Непреходният Веселин Ханчев. Цонев, Светозар. Творци. Проблеми. Поети. – С., 1979, с. 34-38.

Йосифов, Веселин. Веселин Ханчев. // Йосифов, Веселин. Размисли и страсти. Т. 2. Литературна критика. – с., 1980, с. 276-285.

Делчев, Борис. Един поет се ражда : Веселин Ханчев. // Делчев, Борис. Избрани произведения. Т. 2. – с., 1980, с. 7-72.

Бартоломеев, Стойо. С оптимистичния глас на епохата. // Родна реч, 1980, № 8, с. 13-17.

Стаев, Стоян. Несътворените светове на революцията : [В поезията на Веселин Ханчев]. // Пламък, 1984, № 7, с. 123-127.

Петров, Емил. Непобедимият [Веселин Ханчев]. // Петров, Емил. Вибрации. Т. 1. – С., 1984, с. 240-256.

Попиванов, Иван. Искреност, сърдечност, красота. // Дружба, 1985, № 4, с. 125-129.

Данчев, Пенчо. Поезия на пресътворения свят. // Данчев, Пенчо. Избрани произведения. Т. 1. – С., 1985, с. 48-64.

Маркова, Ралица. Творчеството на Веселин Ханчев за деца. // Деца, изкуство, книги, 1986, № 6, с. 7-10.

Илиева, Христиана. „Тръба тревожна“. // Хоризонт, 1987, № 3, с. 138-142.

Найденова, Цветелина. Поет на философския размисъл : [Веселин Ханчев]. // Родна реч, 1987, № 1, с. 3-7.

Грозева, Лиляна. Поезията на Веселин Ханчев. // Пулс, № 25, 23 юни 1987, с. 10.

Свиленов, Атанас. Плодове на зрелостта. // Свиленов, Атанас. Знаци по пътя. – С., 1987, с. 135-147.

Свиленов, Атанас. Съзвучен и на днешния ден : 70 г. от рождението на Веселин Ханчев. // Септември, 1989, № 4, с. 237-242.

Караангов, Петър. Благородна строгост : 70 г. от рождението на Веселин Ханчев. // Литературен фронт, № 13, 30 март 1989, с. 1, 5, 6.

Ликова, Розалия. Все така наш съвременник : 70 г. от рождението на Веселин Ханчев. // Литературен фронт, № 13, 30 март 1989, с. 1, 5, 6.

Илиева, Християна. Рисунките на поета : 70 г. от рождението на Веселин Ханчев. // Литературен фронт, № 13, 30 март 1989, с. 1, 5, 6.

Беляева, Сабина. „Преди да вляза между вас, навлизам в себе си“. // Хоризонт 17, 1990, № 2-4, с. 76-83.

Чернокожев, Вихрен. Ханчевият „Смешен пантеон“ : Между очевидността и лиризма. // Литературен фронт, № 20, 17 май 1990, с. 2-3.

Койчева, Румяна. Поезията на Веселин Ханчев. // Деца, изкуство, книги, 1990, № 1, с. 10-14.

Божилов, Божидар. Няколко думи за Веселин Ханчев. // Божилов, Божидар. Критика и образи. – С., 1990, с. 186-189.

Атанасова, Веселина. „А искахме всичко да вземем“ : [Стихотворението „Лов на делфини“]. // А., 1992, № 5, с. 53-55.

Каменов, Йордан. Автобиографизмът в „Парижкият дъжд, възпят от една шарманка“. // Литературен форум, № 21, май 1992, прил.

Братанов, Иво и др. Веселин Ханчев – „Лов на делфини“ / Иво Братанов, , Звезделина Братанова. // Български език и литература, 1994, № 3, с. 41-48.

Стаев, Стоян. Поетът [Веселин Ханчев] за поезията и поетите. // Участие (Стара Загора.), 1994, № 2, с. 6-7.

Йотова, Татяна. Анализ на стихотворението „Пръстен“ от Веселин Ханчев. // Родна реч, 1994, № 7-8, с. 59-60.

Месечков, Недялко, Веселин Ханчев – рано угаснала зора. // Новият пулс, № 22 дек. 2008 – 21 ян. 2009, с. 11.

Гранитски, Иван. Драматичният лиризъм на Веселин Ханчев. // Понеделник, 2006, № 5-6, с. 132-142.

Братоев, Иван. Съвременният Веселин Ханчев (по повод 30-годишнината от смъртта на поета). // Кула (Казанлък), 1996, № 3, с. 62-66.

Константинов, Георги. Веселин Ханчев – поет на надеждата : [30 г. от смъртта на Веселин Ханчев]. // Български писател, № 39, 26 ноем. – 2 дек. 1996, с. 1, 12.

Нонев, Богомил. „В мен крещи недороден света“ : [30 г. от смъртта на Веселин Ханчев]. // Български писател, № 39, 26 ноем. – 2 дек. 1996, с. 13.

Каролев, Стоян. Трябва този свят да се изстрада : 80 г. от рождението на Веселин Ханчев. // Български писател, № 16, 20 апр. 1999, с. 1, 7.

Чолаков, Здравко. За да останеш, за да си потребен : 80 г. от рождението на Веселин Ханчев. // Български писател, № 16, 20 апр. 1999, с. 1, 7.

Вачев, Васил. Дъждовен ден : 80 г. от рождението на Веселин Ханчев. // Български писател, № 16, 20 апр. 1999, с. 1, 7.

Петров, Емил. Великодушният : Поезията на Веселин Ханчев е коректив срещу духовното осакатяване на съвременника. // Дума, № 32, 7 февр. 1996, с. 9.

Константинов, Георги. Стиховете му го надживяха… // Пламък, 1996, № 3-4, с. 29-31.

Чолаков, Здравко. Лирическият Колумб. // Български писател, № 5, 30 ян. – 5 февр. 1996, с. 1, 4.

Лазаров, Стойко. Жизнелюбивият Ханчев : [За лириката на поета]. // Български писател, № 14, 14 апр. 1998.

Матев, Иван. Веселин Ханчев – сълзи върху желязото. // Тракия Труд (прил. Дневен труд № 213), № 61, 3 авг. 2004, с. 6.

Вълчев, Найден. Ханчев се отдалечава, а не се отдалечава. // Участ (Стара Загора), 2006, № 1, с. 65-68.

Михайлов, Александър. Великолепният лирик. // Словото днес, № 13, 9 апр. 2009, с. 13.

Пеев, Димчо.  Веселин Ханчев – лирикът, който написа „Стихове в паласките“. // Старозагорски новини, № 213, 4 ноем. 2009, с. 9.

Вучков, Юлиан. Веселин Ханчев (1919-1966). // Словото днес, № бр. 5, 7 март 2013, с. 13.

Николов, Георги. „Господар съм на тази земя…“ : Веселин Ханчев – нечестно забравен. // Ново време, 2014, с. № 11, 111-117.

Гранитски, Иван. Полюсните страсти на Веселин Ханчев. // Стандарт нюз, № 8974, 24 февр. 2018., с. 18, 23.