You are here:

Научна конференция „Острови на неблажените“, 10-11 март 2023

В дните 10-11 март 2023 в Нова конферентна зала на Софийския университет се състоя научната конференция „Острови на неблажените. Неконвенционалната българска литература от периода 1944 – 1989 г.“. 

Разгледайте снимки от нашето събитие: