You are here:

Публични лекции

Уважаеми колеги,

Екипът на проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“ (договор № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021) има удоволствие да Ви покани на четири публични лекции. Те ще се проведат онлайн на 07.07.2023 (петък) от 16 часа в Google meet. Линк за връзка: https://meet.google.com/jvm-btno-ifm

Участници и теми:

Доц. д-р Елка Димитрова. Представяне на проекта „Острови на неблажените“. Концепция

Доц. д-р Елка Димитрова. Амбивалентност на отношението „официозна – неофициозна“ литература в периода 1944 – 1989 г.

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова. Сатира и опозиция (1956 – 1960)

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова. Фигури на поета. Лириката на Атанас Далчев през 70-те години на ХХ век 

Заповядайте!

Екип на проекта: доц. д-р Елка Димитрова, доц. д-р Георги Господинов, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, д-р Мария Русева