You are here:

Атанас Далчев като хуморист и сатирик. По страниците на в. „Стършел“

Надежда Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Резюме

След 1956 г. Далчев нееднократно публикува свои текстове в сатиричното списание „Стършел“. Впоследствие част от тях са публикувани в книгата му „Фрагменти“ (1967), други се появяват в двутомника от 1984 г., а трети въобще не биват препубликувани и към настоящия момент остават недостатъчно познати. Докладът се занимава с някои от тези слабо известни фрагменти, с художествените и идеологически основания за предпочитанието или игнорирането на определени фрагменти, както и с контекстуалната и жанровата модификация на текстовете при препубликуването им в книга. В края на статията се разглежда иронията в Далчевите произведения и нейната функция във време на идологически контрол.

Ключови думи: Атанас Далчев, сатира, хумор, ирония, сп. „Стършел“, фрагменти, „размразяване“

*Статията е приета за публикация в сборника „Паисиеви четения (11 – 11 ноември 2022)“.