Етническият остров

Научете за онези автори от българската литература, които пребивават на Етническия остров. Лекцията се осъществява

Read More »

Беляева, Сабина. В търсене на решение (Александър Кьосев, „Пролетен вятър“ на Н. Фурнаджиев в художествения контекст на своето време. УИ „Климент Охридски“, С. 1988). – Пламък, 1989, No 7, с. 192–194; Принос в стихознанието (Рая Кунчев. Стихът като възможност за избор. УИ „Климент Охридски“, С. 1988) – Пламък, 1989, No 7, с. 194–196

File name : sabina-belyaeva.-v-tarsene-na-reshenie_-prinos-v-stihoznanieto.pdf View Fullscreen ×

Read More »

ПОКАНА

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема: Острови на неблажените.

Read More »