Мария Русева. Случаят със „За Япония като за Япония“ (1984) на Марко Семов

В лекцията се разглежда случаят с публикуването на пътеписната книга „За Япония като за Япония“ на Марко Семов през 1984 г. Анализират се основните послания на книгата и се взимат предвид реакциите на българските читатели, както и на соцреалистическата критика. Лекцията се провежда по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944…

Мария Русева. „Империя на глада“ (1952) на Светослав Минков. Особености на почерка

В лекцията се разглежда книгата на Светослав Минков „Империя на глада“ (1952) в контекста на нейната поява; мястото ѝ в творчеството на писателя и оценките на литературната критика в годините след нейното издаване. Лекцията се осъществява по проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“…

Надежда Стоянова. „Бележките“ на Атанас Далчев в периода 1945 – 1946. Контекст, прочити, редакции

Лекция, проведена в рамките на научноизследователския проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“ към Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (договор № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021).

Надежда Стоянова. „Пътуване в делника“ на Богомил Райнов. Предизвикателства на жанра

Лекция за една от не най-добре приетите книги на иначе добре вписващия се в социалистическото статукво автор Богомил Райнов. По проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“ към Института за литература при БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката…