You are here:

Мълчанието като опит със свободата. „Бележките“ на Атанас Далчев от 1945 – 1946 г.

Надежда Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме
Статията е фокусирана върху някои от „фрагментите“, които Атанас Далчев публикува в
годините, непосредствено след преврата от 1944 г. Цел на статията е да представи тези
текстове не като общи философски рефлексии върху живота и литературата като каквито
те често се интерпретират, а като публикации, които са тясно свързани със своето
културно-историческо време, като полемични текстове, които извеждат мълчанието като
единствен свободен избор във време на агресивна идеологическа манипулация и цензура.
Публикуват се и се коментират „фрагменти“, които след първата си публикация в
периодиката са били подложени на редакция и (авто)цензура. Обект на анализ в края на
статията са импресиите „Дъжд“ и „Дървото“.
Ключови думи: Атанас Далчев, фрагменти, полемика, културно-историческа рефлексия

*Статията е предадена и одобрена за публикуване в сборник от Петнадесетите
славистични четения „Полемики и избори“, 16–18 юни 2022.