You are here:

Светът „расте“ и „свети“. Опит върху стихосбирката на Биньо Иванов „Пътешествието на бабините очила“

Надежда Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме
Обект на статията е втората стихосбирка за деца на Биньо Иванов „Пътешествието на
бабините очила“ и стратегията за конституиране на субекта в нея. Тема на изследването е
светлината, която не се осмисля като свойство на субекта, но която разкрива света само
когато има субект, който да го разпознае. Трите поеми от книгата са анализирани
последователно чрез представяне на модификациите в рефлексията на героите върху
своите пътешествия и себе си.
Ключови думи: светлина, Биньо Иванов, поезия за деца, слънце, луна, субект
*Статията е публикувана в сборника „Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в
българската литература и фолклор“ ISBN 978-619-7433-62-3.

https://bglitertech.com/nad-
nego-den-izgriava-sbornik/ >; < https://bglitertech.com/the-world-grows-and-shines-binyo-
ivanov/ > [Access January, 13, 2023].